Sportive Blog – Anasayfa

Trail Running Hakk?nda ?a??rt?c? Bir Syle?i!

Trail Running Hakk?nda ?a??rt?c? Bir Syle?i!

Sportive17 Kasım 20206 min read

Nike’?n trail (patika) ko?usu tarihi, 1978’de Amerika’n?n en iyi da?c?lar?ndan olu?an bir ekibin, dnyan?n ikinci en yksek zirvesi K2’de Nike ko?u ayakkab?lar? giyerek basecamp’a (anakamp yeri) yry?e ?kt???nda ba?lad?. O gnden bu gne tutkunlar? dnyan?n her yerinde! Biz de ?stanbulun…

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

car?? medya25 Şubat 20235 min read

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?; Kar?n blgesi h?zl? ya?lanma oran? yksek olup kad?n erkek ay?rt etmeden herkesin rahats?z oldu?u ilk yerdir. Kar?n kaslar? dzenli sa?l?kl? beslenme ve spor al??kanl??? ile yeniden istedi?iniz forma kavu?abilir. Mekik ekmek kar?n kaslar?n?n aktifle?mesi ve kar?n…

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

car?? medya18 Şubat 20235 min read

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?; Yulaf besin de?eri yksek olmas?, sindirim sisteminin daha dzenli al??mas?n? sa?layan lifli yap?s? nedenleri ile sporcular?n temel besinleri aras?nda yer almaktad?r. Ancak kuru ve tat olarak ok sade bir rn oldu?undan yenmesi iin farkl? tarifler uygulan?yor.…

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir?

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir?

car?? medya12 Şubat 20235 min read

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir; Vcudunuzda kas ktlesini art?rmak ve ya? oran?n? azaltmak iin spor yapmak ve sa?l?kl? beslenmek ok nemlidir. Spor yapmak denildi?inde srekli antrenman yaparak kaslar?n?z? belirgin hale getirmek istemek de?il sporu bir ya?am biimine dn?trmek gerekir.…

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

car?? medya6 Şubat 20235 min read

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler; K?? aylar?n?n gelmesi ile beraber d??ar?da yap?lan spor evde ya da spor salonlar?nda yap?lmaya ba?lan?yor. Evde yap?lan sporda nemli olan ki?inin kendine uygun egzersizler yapmas?d?r. Sa?l?k ?artlar?na uygun ve kalbi yormayan sporlar tercih edilmeli.…

Outlet F?rsatlar?n? Ka?rma!

Outlet F?rsatlar?n? Ka?rma!

car?? medya20 Ocak 20236 min read

Outlet F?rsatlar?n? Ka?rma!; Spor giyim tarz?n? tercih edenler veya hayat?nda her zaman spora yer verenler Sportive outlet f?rsatlar?yla be?endikleri rnleri uygun fiyatlarla sahip olabilir. Her markan?n sezon tasar?mlar?na eri?im ?ans? tan?yan outlet f?rsatlar?, ocuk, erkek ve kad?n giyim rnlerine ula?mas?n?n…

DO?RU BESLEN!

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?; Yulaf besin de?eri yksek olmas?, sindirim sisteminin daha dzenli al??mas?n? sa?layan lifli…

Tatl? Ama Ek?i i? K?z?lc?k

Tatl? Ama Ek?i i? K?z?lc?k

Tatl? ama ek?i i? k?z?lc?k; K?rm?z? rengiyle dikkatleri eken antioksidan bombas?d?r. Karadeniz ve ukurova blgesinde yeti?en…

Yeme?ini Nas?l Yiyorsun?

Yeme?ini Nas?l Yiyorsun?

Yeme?ini nas?l yiyorsun; yemek yemenin sresi olur mu demeyin. Yemek yemek sa?l?kl? beslenmenin ilk ko?ulu olurken…

DO?RU EGZERS?Z YAP

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?; Kar?n blgesi h?zl? ya?lanma oran? yksek olup kad?n erkek ay?rt etmeden herkesin rahats?z oldu?u ilk yerdir. Kar?n kaslar? dzenli sa?l?kl? beslenme ve spor al??kanl??? ile yeniden…

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir?

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir?

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir; Vcudunuzda kas ktlesini art?rmak ve ya? oran?n? azaltmak iin spor yapmak ve sa?l?kl? beslenmek ok nemlidir. Spor yapmak denildi?inde srekli antrenman yaparak kaslar?n?z? belirgin…

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler; K?? aylar?n?n gelmesi ile beraber d??ar?da yap?lan spor evde ya da spor salonlar?nda yap?lmaya ba?lan?yor. Evde yap?lan sporda nemli olan ki?inin kendine uygun egzersizler…

Kum Saati Vcut Tipi! Nas?l Kira Al?r ya da Verir!

Kum Saati Vcut Tipi! Nas?l Kira Al?r ya da Verir!

Kum Saati Vcut Tipi! Nas?l Kira Al?r ya da Verir!; Kemik yap? tipine ba?l? olarak, st vcut ve alt vcut kilo alma e?iliminde oldu?u gibi kilo vermede de farkl?l?klar vard?r.…