Kategoriler
Do?ru beslen!

Baklagiller ?le Zay?flamak Mmkn M?

Baklagiller ?le Zay?flamak Mmkn M; Baklagiller bitkilerin olgunla?m?? haline verilen isimdir. Anadolu mutfa??nda nemli bir yere sahip olan baklagiller dzenli tketildi?inde vcuda ciddi yarar? vard?r. Ye?il mercimek, bakla, bezelye, nohut, k?rm?z? mercimek ve barbunya gibi yiyecekler baklagiller olarak adland?r?l?r. Yap?lan ara?t?rmalar baklagillerin faydas?na de?inirken son yollarda baklagillerin zay?flama etkisi oldu?u ynnde gr?ler artar.

Baklagillerin Faydalar? Nelerdir?

Baklagillerin etten sonra en iyi bitkisel protein ieren rndr. Baklagillerin ierisinde E vitamini, folik asit, B12 vitamini, fibolavin, tiamin, demir, magnezyum ve inko bulunur. Bu vitamin ve mineraller vcudun ba????kl?k sistemini glendirirken metabolizmay? da h?zland?r?r. zellikle k?? aylar?nda haftada en az 2 ?nde kuru baklagillerin tketilmesi so?uk havalara kar?? bnyeyi korur. Baklagiller yemeklerinin ierisinde limon, C vitamini, domatesli, biber veya marul koyarak tketildi?inde etkisi artar.

Baklagiller ?le Zay?flamak Mmkn M
Baklagiller ?le Zay?flamak Mmkn M

Baklagiller Zay?flat?yor Mu?

Baklagillerin ierisinde yksek oranda lif bulundurur. Lif oran? yksek g?dalar?n tketilmesi tokluk hissini artt?rd??? herkes taraf?ndan bilinir ve kabul edilir. Bezelye, nohut, fasulye ve mercimek lif oran? yksek baklagillerdir. Yap?lan son ara?t?rmaya gre baklagiller tketen ki?iler tketmeyenlere gre daha h?zl? kilo verir. Haftada en az 4 ?n lif oran? yksek besinler tketmek ayda en az 1 kilo fazla vermeyi sa?larken dzenli olarak tketildi?inde ise daha fazla kilo kayb? sa?lan?r. Diyetisyenler ?n azaltmadan baklagillerin tketim miktar?n? artt?rarak kilo verme srecini h?zland?r?r. Baklagiller tketilmesinin ard?ndan sonraki ?ne kadar daha az al?k hissedildi?i iin az yemek yenir.

Baklagiller Nas?l Tketilmeli?

Baklagillerin glisemik indeksi d?ktr ve bu yzden porsiyon olarak abart?ya kamadan normal boyut tabaklarda tketilebilir. Baklagiller pi?irilmeden nce en az 1 gn boyunca suda kalmal?d?r. Bu baklagillerin daha kolay pi?mesini sa?larken vitaminlerinin de vcut taraf?ndan al?nmas?n? sa?lar. Kuru baklagil yemeklerinden ho?lanm?yorsan?z sevdi?iniz bir yeme?in ierisine de ekleyerek tketebilirsiniz. Kuru baklagil yemekleri geleneksel Anadolu mutfa??nda genellikle salal? ve ya?l? pi?irilir. Zay?flamak iin kuru baklagiller tketirken ya? ve sala kullanmadan pi?irilmesi yararl?d?r. Kuru baklagillerin pi?tikten sonra a??zda da??lmas?n? isterseniz et pi?irir gibi tuzunu en son atabilirsiniz. Baklagil tketirken dikkat edilmesi gereken en nemli husus ise pe? pe?e tketilmemelidir. Her gn bir ?nde kullanman?z yeterliyken uzmanlarda haftada 4 ?nn zay?flamak iin yeterli oldu?unu vurgular.

Baklagiller Metabolizmay? H?zland?r?r

Kuru baklagiller lif oran? yksek olup tokluk hissini uzun sre sa?larken besin de?erleri de yksektir. Ayr?ca di?er besinlere nazaran daha ekonomik fiyatl? olu?lar? tketim say?s?nda sorun ?karmaz. Kuru baklagiller doyuruculu?unun yan?nda ierisindeki vitamin, mineral, protein ve demir a?s?ndan vcut iin yararl?d?r. Kuru baklagillerden mercimek, bezelye, kuru fasulye ve nohut tketildi?inde metabolizma h?zlan?r. Metabolizman?n h?zlanmas? kilo verme srecini de h?zland?r?r. Kuru baklagiller ba?ka besinler ile tketildi?inde ya?lar? azaltt???ndan kilo almay? bir nebze engelledi?i de ara?t?rmalar sonucunda ortaya ?km??t?r.