Kategoriler
Do?ru beslen!

Detoks Zaman?

Zor zamanlar geirdik ve nispeten geirmeye devam ediyoruz. Yolun byk bir k?sm?n? bitirdik ancak halen son bir s?ramaya ihtiyac?m?z var. Bu durumdan hem ruhsal hem de bedenen ok fazla etkilendik. zgr olmay?, can?m?z ne isterse yapmay?, spor yapmay? veya sadece yrmeyi zledik. Bu sre zarf?nda bazen e?lendik bazen yorulduk bazen ?ikyet ettik. Ama derin bir nefes al?n. Hala nefes al?yoruz ve ar?nabiliriz. Yeniden aya?a kalk?p silkelenip yolumuza devam edece?iz. Hep birlikte eskisinden daha gl daha istekli devam edece?iz. Bu sebepten bugn sizlere hem sa?l???m?za hem ruhumuza hem de vcudumuza iyi gelecek detokslardan sz edece?iz.

Oru Detoksu Deneyebilirsin

Yapma ama Ramazan ay?ndan yeni ?kt?k dedi?inizi duyar gibiyiz. ??te bu sebepten ilk s?ray? hak ediyor. Tam zaman?! Bu ay zellikle dinleme gnlerinizden iki tane se ve bedeninizin dinlenmesine izin ver. Evde oldu?un bir zaman dilimi semeni ve spor dinlenme gn semeni yine hat?rlatarak gl ve sa?l?kl? bir kahvalt? yapman? neriyoruz Ancak gnn devam?nda asla bir ?ey tketmeden sadece su i. Gn byle bitirerek vcuduna byk bir iyilik yapabilirsin.

ok Su

?nsan vcudunun suya ihtiyac? oldu?unu art?k herkes biliyor. Biz size daha ok su imenizi neriyoruz. Yine ayda bir iki gn gnde 4 litre su iebilirsin. Bu miktar net de?ildir hedef sensin ve gnde ne kadar su tketiyorsan bunun 3 kat? daha do?ru bir miktar olacakt?r. Tek ba??na su imek seni ok ekmez ise dilersen nane ekleyebilirsin veya bir gece nceden limon, ye?il limon veya salatal?k ile su haz?rlayarak bol bol tketmeni tavsiye ederiz. Bu i?in tyosu ne kadar ok su iersen bedenin o kadar toksin ataca??n? bilmek olmal?d?r.

?eker mi? Almayal?m

Kendine bir hafta sre ver ve bu srete ?ekerli rnlerin hibirini tketme. Ekmek tketme, meyveli yo?urtlar yeme veya kahvene ?eker at?yorsan art?k atma. Yedi?in her ?eyin ?ekerini kontrol et. ??in sonunda asl?nda tketti?in her rndeki ?eker miktar?n? ?renecek ve eminiz ki ok ?a??racaks?n. Bu detoks vcudundaki ?ekeri dengeleyecek ve belki de hayat?n?n geri kalan?n? daha az ?ekerle geirmek isteyebilirsin.

Ba??rsaklar ?in

Sindirim sistemi ok de?erlidir. Birok uzmana gre ikinci beynimiz midemizdedir ve mutluluk buradan da gemektedir. Bu sebepten sana harika bir detoks nerece?iz. Bildi?in zere yedi?imiz iti?imiz her ?ey ba??rsaklardan geer ve bu sebepten sa?l??? ok nemlidir. Ba??rsak sa?l???n? artt?rmak ve genel vcudun da daha rahat etmesini sa?layabilmek iin 4 gn yksek lifli besinler tketmeni tavsiye edece?iz. Lif oranlar? yksek besinler tkettikten sonra bol su ierek ba??rsaklar?n? temizleyebilirsin. Rahat bir ba??rsak mutlulu?un anahtarlar?ndan biridir.

K?z?lc?k ay? nemlidir

Henz tan??mad?ysan?z arac? olmaktan memnuniyet duyar?z. Kendisi hem antibiyotik bombas? hem de antioksidan zelli?i ile mutlaka mutfa??n?za girmesi gereken bir meyvedir. Ayn? zamanda ba??rsaklardaki kt bakterileri de temizlerken idrar yollar?na da iyi gelmektedir. Bunun iin 1 litre suya yakla??k bir bardak k?z?lc?k dkerek kaynat ve diledi?in zaman i. Vcuduna sa?lad??? etkiler ile ayl?k detoks aylar?ndan biri olacakt?r.