Kategoriler
Do?ru beslen!

Diyet Yapanlar ?in 4 Etkili Kural

Diyet Yapanlar ?in 4 Etkili Kural; Diyet yaln?zca harcad???n?z kaloriden daha az?n? almak de?ildir. Sa?l?kl? kilo vermek iin ?nlerin zaman?, ?nlerin ieri?i ve besin de?eri ok nemlidir. Bunun yan?nda diyetler mutlaka ki?iye zel haz?rlanmal? yahut yapaca?? diyeti ki?i kendine uygun hale getirmek iin ufak dokunu?lar gerekle?tirmelidir.

?ok diyetler ad? alt?nda sa?l???n?z? tehlikeye atabilece?iniz beslenme listeleri uygulanmamal? diyette verilen kilolar?n kal?c? hale gelebilmesi iin diyet benimsenmelidir. Diyet yaparken verilen kilolar?n kal?c? olabilmesi iin dikkat etmeniz gereken 4 etkili kural? yaz?m?zdan takip edebilirsiniz.

Az Ya?, Az Karbonhidrat

Diyet yaparken genellikle hangi besinin ka kalori oldu?u zerine yo?un d?nlr. Bu yanl?? bir bak?? a?s? olmamakla birlikte yetersiz kalmaktad?r. Diyetinizi yaparken az karbonhidrat tketmeli ve yemeklerinizi yaparken tketti?iniz ya? oran?na daha fazla dikkat edilmelidir.

Yeme?in ieri?i k?sm?nda yer al?yor ise koyulmas? gereken ya? oran? dikkatle incelenmeli yer alm?yor ise pi?irirken de ok fazla ya? koymamaya zen gstermelisiniz. Aksi takdirde istedi?iniz zaman diliminde diledi?iniz kiloya eri?mekte zorlan?rken diyet sonras? kilo almaya yeniden ba?layabilirsiniz. Di?er bir de?i?le ya?s?z yemek tketmeye al???rken ierisine ekledi?iniz ya?lar kilo verme durumunuzu yava?latabilmektedir.

Diyet Yapanlar ?in 4 Etkili Kural

ok A Kalmak ok Yemeye Sebep Mi?

Tm canl?lar besine muhtat?r ve insan uzun sre a kald???nda fiziksel ve psikolojik a?dan kendisini doyurmaya odaklan?r. Uzun sre yemek yemedi?iniz takdirde bir sonraki ?nde ok daha fazlas?n? tketerek doyuma ula?aca??n?zdan diyetinizi bozma e?ilimi gsterme e?i?iniz ok yksek olacakt?r.

Bunun yan?nda bir sonraki yeme zaman? ok uzun srecek ise yine psikolojik ve fiziksel olarak daha fazla yeme e?ilimi gsterebilirsiniz. Birok ki?i gnde iki ?n tketti?ini ancak yine de kilo almaya devam etti?ini sylemesi bu durumundan kaynaklanmaktad?r. Vcut doyma e?ilimine ula?amad??? takdirde her zaman daha fazlas?n? istemektedir. Gn boyu a kalmak ve ard?ndan yksek kalorili bir ?n tketmek kilo alman?za yard?mc? olmamakla birlikte kan ?ekerinin d?mesi veya tansiyon gibi ciddi rahats?zl?klar?n ya?anmas?na nedende olabilir. Bu sebepten az ve s?k yemelisiniz. ana ?n ve iki ara ?n ile metabolizman?z? dzenli al??t?rarak sa?l?kl? kilo vermek mmkn olacakt?r.

Diyet Yapanlar ?in 4 Etkili Kural; Gznz Doyurun

Diyet yapanlar bilmelidir ki nce beynin bunu istemek ve haz?r olmak gerekirken kk psikolojik etkiler ile diyetinizi destekleyebilirsiniz. ok aken yedi?iniz ?eyler iin mutlu olurken doyduktan sonra pi?manl?k duymak gibi durumlar ya?amak psikolojini yans?mas?d?r.

Bu sebepten nce psikolojinizi ve gznz doyurman?z gerekir. Bu sebepten byk tabaklara kk porsiyon rnler koyarak doyuma eri?meniz imkans?zla??r veya diyetiniz k?sa sreli gerekle?ir. Kk bir tabak kullanarak ok fazla besin bulunuyormu? gibi bir grnm taba??n bitti?inde doyum hissiyat?na eri?menizi sa?layacakt?r.

Diyet Yapanlar ?in 4 Etkili Kural; Dzenli Egzersiz

Tek ba??na dzenli beslenmek kilo vermek iin her zaman yeterli de?ildir. Ki?inin dzenli egzersiz yaparak diyetini desteklemesi gerekir. Dzenli beslenme ve dzenli egzersiz muhte?em ikilidir ve kilo vermek isteyen ki?ilerin birini eksik yapmas? sa?l?kl? ve kal?c? kilo verme durumunu sekteye u?rat?r. Do?ru planlama, dengeli bir beslenme program? ve dzenli egzersiz ile forma girebilirsiniz.