Kategoriler
Do?ru beslen!

Sonbahar Kap?dayken Faydal? Sonbahar Besinleri

Sonbahar Kap?dayken Faydal? Sonbahar Besinleri; Havalar?n serinlemeye ba?lad??? ve s?cak yaz gnlerini geride b?rakt???m?z bu gnlerde ayr? bir gzelli?i olan sonbahara giri? yapm?? bulunuyoruz. Sonbahar mevsimi zellikle sebzeleriyle nldr ve birbirinden lezzetli ve insan sa?l??? iin ok faydal? olan sonbahar besinlerini sa?l?kl? beslenmek ad?na tketmek nemlidir. So?uyan hava ile mevsim gei?lerinden minimum zarar ile ?kmak isteyen ki?iler bu aylarda tketti?i besinlere dikkat etmelidir. K?? aylar?nda ba????kl?k sisteminin gl tutulmas? sa?l?kl? bir son bahar ve k?? dnemi iin gerekmektedir. Sonbaharda tketebilece?iniz birbirinden faydal? besinleri sizler iin irdeledik.

Ispana??n Faydalar?

Mevsim sonbahar olunca akl?m?za gelen ilk sebze ku?kusuz ki ?spanakt?r. Seveninin ok oldu?u bu sebzeyi ha?layarak, k?zartarak, e?itli besinlerin ierisine katarak yahut bre?in iine koyarak tketebilirsiniz. Mineral ve vitamin a?s?ndan zengin olan ?spana??n ierisinde K vitamini, C vitamini, E vitamini, A vitamini bulunurken ayr?ca bak?r, mangan, potasyum, kalsiyum, sodyum ve inkoda bulunmaktad?r. Kansere kar?? koruyucu zelli?i de bulunmaktad?r. Ispanak metabolizmay? h?zland?racak ve ba????kl?k sistemini gl tutan sonbahar besinleri aras?ndad?r.

Sonbahar Kap?dayken Faydal? Sonbahar Besinleri
Sonbahar Kap?dayken Faydal? Sonbahar Besinleri

Sonbahar Zaman?: Karnabahar

Ekim aylar?nda tezgahlarda yerini alan sonbahar sebzelerinde biri de karnabahard?r. Antioksidan zelli?i ile vcuttaki kt toksinlerinde at?lmas?na yard?mc? olurken kansere kar?? koruyucu etkisi bulunur. Ayr?ca liflidir ve diyet yapan ki?iler iin tercih edilebilmektedir. Karnabahar?n ierisindeki lif oran? tokluk hissi verirken ayr?ca uzun sre ki?inin ac?kmamas?n? da sa?layacakt?r. Sindirim sistemini dzenlerken kilo vermek isteyen ki?iler sonbahar aylar?nda haftada bir veya birka kez karnabahar tketebilir.

Sonbahar Kap?dayken Faydal? Sonbahar Besinleri; Havu un Yararlar?

Salatalarda, yemeklerde veya orbalarda pek ok yerde kullan?lan havu ekim ay?nda hasat al?nan sebzelerden biridir. ?erisindeki A vitamini sayesinde vitamin ihtiyac?n?z? kar??larken kansere kar?? koruyucu etkisi bulunmaktad?r. Ba????kl?k sistemini glendirirken ayr?ca zellikle gz sa?l??? iin ok faydal?d?r. ?erisinde lif bulunur ve lifli yap?s? sayesinde diyetlerinizde de kullanabilirsiniz. Havucun besin de?erleri incelendi?inde K vitamini, A vitamini, C vitamini ve E vitamini bulunurken ayr?ca kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum ve inko bak?m?nda da zengindir. Havucu isterseniz i? olarak isterseniz pi?irerek tketebilirsiniz. Sonbahar sebzeleri aras?nda en kolay tketim havuta yer al?rken dilerseniz suyunu ?kararak da tketebilirsiniz.

Sonbahar Kap?dayken Faydal? Sonbahar Besinleri; Sonbahar?n Gzdesi Brokoli

Lahana grubunda yer alan brokoli hem ok lezzetli hem de ok sa?l?kl? sonbahar yemekleri aras?nda gsterilebilir. Lif oran? ok yksektir ve yine uzun sre tokluk hissi verece?inden kilo vermek isteyen bireyler tketebilir. Sindirim sistemini h?zland?r?c? etkisi ile vcudunuzda ?i?kinlik yahut kab?zl?k ya??yorsan?z ha?lanm?? brokoliyi tercih edebilirsiniz. Diyet dnemlerinde brokoliyi tercih etmenizin bir di?er sebebi ise kalori d?kl?dr. Byk bir tabak brokoli tketerek doygunluk hissine eri?irken ierisinde vitamin ve mineraller ile faydalar?n? grebilirsiniz. Kansere kar?? koruma zelli?i bulunurken gz sa?l???ndan kan ?ekerine kadar yine birok faydas? bulunur. Sonbahar sebzelerini taze olarak tketerek sa?l?kl? beslenme program? uygulayarak k?? aylar?na gl bir ?ekilde haz?rlanabilirsiniz.