Kategoriler
Do?ru beslen!

Spordan nce Beslenme Nas?l Olmal??

Spordan nce Beslenme Nas?l Olmal?; Spordan nce dengeli ve yeterli beslenme antrenman performans?n? iyi ynde etkilemektedir. Antrenman ncesi daha fazla enerji toplayarak kaslar?n?z? daha iyi al??t?rabilirsiniz. Kaslar?n?z daha iyi al??mas? spordan al?nan verimi artt?rmaktad?r. Spordan nce protein ve karbonhidrat a?s?ndan zengin besinlerin tketilmesi enerjinizi artt?racakt?r. Sporu a karn?na yapmak antrenman verimini d?rrken sa?l?k sorunlar? ya?anmas?na neden de olabilir.

Antrenman ncesi 1 Saat

Antrenman nceki gn ne yedi?inizin hi nemi yoktur. Spor ncesi 1 saat ne yedi?iniz nemlidir. Bu durum kan ?ekerinizden tansiyona kadar pek ok durumu etkiler. Kaslar?n geli?mesi iin enerjiye ihtiya vard?r ve zellikle vcut geli?tiren ki?iler bu yzden beslenme rutinlerine harfiyen uymaktad?r. Antrenman ncesi sa?l?kl? beslenme vcuda enerji olarak dnecektir. Besinler ald???n?z enerji vcudunuzu antrenmana haz?rlar ve enerjinizi artt?r?r. Enerjinin artmas? do?rudan kaslar?n daha h?zl? geli?mesini sa?layacakt?r.

Spordan nce Tketilmesi Tavsiye Edilen Besinler

Spordan nce tketilmesi gereken besinlerin yan?nda tketilmemesi gereken besinlerde nemlidir. Bol ya?l? ve i?lenmi? ?ekerden uzak durulmal?d?r. Spordan nce tketilmesi nerilen sa?l?kl? besinler:

  • Yulaf: Sporda enerjinizi artt?racak ve tokluk hissi verecek yulaftan en fazla 50 gram tketebilirsiniz.
  • Muz: Muz karbonhidrat deposu olup antrenman iin gerekli olan enerjiyi size verecektir. Bir adet orta boy muz ile gerekli enerjiyi sa?layabilirsiniz.
  • Yo?urt: Sa?l?kl? besleyici yo?urt dilerseniz sade dilerseniz kuru meyvelerde tketebilirsiniz.
  • Kuru meyve: Antrenman ncesi en ideal beslenmedir.
  • Meyveli iecekler: Spordan nce taze meyvelerin suyunu s?karak ierseniz hem vitamin hem de enerji alm?? olursunuz
  • Yumurta beyaz: Yumurta btn tketilirse vcutta ?i?kinlik yapabilir. O yzden sar?s? yerine beyaz?n? tercih ederek gerekli enerjiyi alabilirsiniz.
Spordan nce Beslenme Nas?l Olmal?
Spordan nce Beslenme Nas?l Olmal?

Spor ncesi Neden Beslenmeliyiz?

Vcudun kaslar?n? geli?tirebilmesi iin nce y?kmas? ard?ndan yeniden in?a etmesi gerekir. Antrenmanlar her zaman sporda yap?lmaz bazen kaslar?n geli?mesi antrenman sonras? yemek yeme esnas?nda da gerekle?ir. Spordan nce beslenerek bu olu?umu destekleyebilirsiniz. Diren antrenmanlar? sonras? protein d?erken antrenmandan sonra protein sentezi seviyesi ykselmektedir. Bu durumunda vcut dengesine kavu?mak iin spordan ncede spordan sonrada beslenmelidir. Spordan sonra genellikle protein a??rl?kl? ve daha doyurucu besinler tercih edilirken spordan nce enerjinizi artt?racak ve kaslar?n?z?n daha h?zl? geli?tirmek amac?yla basit, fresh ve sa?l?kl? seimler yap?lmal?d?r.

Spordan nce Beslenme Nas?l Olmal?; Dikkat Edilmesi Gerekenler

Beslenme program? ki?iye zel olmal?d?r. rne?in e?er ?eker size sa?l?k sorunu yarat?yor ise spordan nce kuru meyve tketilmemesi gerekir. Spordan nce ne yedi?inize karar verirken mutlaka sa?l?k sorunlar?n?z var ise ona gre d?nlmelidir. Aksi halde antrenman verimini artt?rmak iin sa?l???n?zdan olabilirsiniz. Doktorunuzun tavsiyesi ile beslenme program? olu?turman?z daha do?ru olacakt?r. Spordan nce mutlaka vcudunuza protein veya karbonhidrat girmelidir ancak besin seiminde ki?i zgrdr. Sporun verimini artt?rmak iin beslenme kadar uygun k?yafet seimi de nemlidir. En uygun spor k?yafetleri iin www.sportive.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.