Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

K???n Tad?n? ?karabilece?iniz Sporlar Nelerdir?

K???n Tad?n? ?karabilece?iniz Sporlar Nelerdir; S?cak havalar? herkes sever ancak nemden, terden, fazla su kayb?ndan spor egzersizlerinde zorlananlara mjde ki mevsim de?i?iyor ve so?uk havalar kap?m?za dayand?. Spor her mevsim spordur ve gereklidir. K?? aylar?nda spor yapman?n zevki de bir ba?kad?r. Spor yapmak ki?iye zindelik verece?i gibi ya?ad??? andan daha fazla keyif almas?n? da sa?lamaktad?r. K?? aylar?nda dilerseniz k?? sporlar?n? tercih ederek an?n ve mevsimin tad?n? ?kararak sa?l?kl?, enerjik ve keyifli bir mevsim geirebilirsiniz. K?? aylar?nda mutlaka denemeniz gereken spor trlerini yaz?m?zda bulabilirsiniz.

K???n Tad?n? ?karabilece?iniz Sporlar Nelerdir; Kayak Sporu

K?? deyince akl?m?za ilk olarak kar ve kayak sporu gelmektedir. lkemiz her ne kadar de?i?im iklim ko?ullar? ile byk ?ehirlerde kar? zor grse de kayak sporunu gerekle?tirmek iin birok nokta bulunmas? bu sporun yap?l?r olu?un artt?rmaktad?r. zellikle son y?llarda yap?lan festivaller ile yurt d???nda da birok turist k?? aylar?nda da Trkiyeyi kayak yapmak iin ziyaret etmektedir. Kayak sporunu yapmak iin do?al kar yerine dilerseniz yapay kar merkezlerini de tercih edebilece?inizi hat?rlatmak isteriz. Tek ba??n?za de?il dilerseniz ailenizde de kayak yaparak e?lenceli bir aktivite gerekle?tirebilirsiniz. Bunun iin ihtiyac?n?z olan kayak montu, kayman?z? kolayla?t?racak batonlar ve diledi?iniz kayak e?ididir.

K???n Tad?n? ?karabilece?iniz Sporlar Nelerdir
K???n Tad?n? ?karabilece?iniz Sporlar Nelerdir

K???n Tad?n? ?karabilece?iniz Sporlar Nelerdir; Snowboard

Sosyal medya hesaplar?na grlen en haval? foto?raf ve videolardan biri de ku?kusuz snowboard yapan bir sporcudur. Spor yaparken ayn? zamanda adrenalin artt?rmak istiyorsan?z snowboard tercihiniz olabilir. Genellikle nce klasik kayak yap?lmas?n?n ard?ndan snowboarda gei? yap?l?rken dilerseniz birka e?itim sonras? snowboard yapmaya ba?layabilirsiniz. Bu sporun da ya? s?n?rlamas? bulunmamaktad?r ve size en uygun board ile kar zerinde heyecan? yksek anlar ya?arken ayn? zamanda tm vcudunuzu da hareket ettirerek spor yapm?? olabilirsiniz.

ocuklar ?in: K?zak Sporu

E?er ocuklar?n?z kayak yapmaktan ekiniyor ise onu bu heyecana al??t?rmak iin veya sportif aktivitelerle tan??t?rmak iin k?zak yapmas?n? sa?layabilirsiniz. ocuklar iin keyifli spor egzersizlerinden biri de k?zakt?r ve her ya?tan ki?i taraf?ndan tercih edilmektedir. Kkler iin zel olarak retilmi? k?zaklar ve pistler bulunurken bykler iinde k?zaklar bulunurken onlara zel daha yksek blgelerden k?zak ile kayabilirsiniz. K?zak sporunu yine ailenizle keyifli ve ekstrem dolu zaman geirmek iin k?? aylar?nda tercih edebilirsiniz.

Tak?m K?? Sporlar?

K?? aylar?nda bireysel de?il de tak?m sporlar? yapmak isterseniz birok alternatif bulunmaktad?r. lkemizde son y?llarda poplerli?ini artt?rm?? buz hokeyi arad???n?z spor olabilir. zel tasarlanm?? k?yafetler e?li?inde hokey sopalar? ile buz zerinde kayabilen topu rakibin kalesine sokmaya al??mak zorlay?c? ve e?lenceli sporlardan biridir. Dilerseniz zel merkezlerde suni buzun zerinde de bu sporu yapabilirsiniz. K?? aylar?nda tak?m sporlar?ndan bir di?eri ise krling sporudur. Hem oynamas? hem de izlemesi olduka keyifli olan bu sporda bir ta?? parkurun bir blgesine gtrmeye al??arak puan kazanabilirsiniz. Bu kar??la?mada ama rakip tak?mdan daha iyi bir noktaya granit ta?? atmakt?r. Ayr?ca kar raftingi de son dnemde olduka poplerle?en k?? sporlar?ndan biridir. Tm bu sporlar? gerekle?tirmek iin ihtiyac?n?z olan tm ekipmanlara www.sportive.com.tr adresinden ula?abilirsiniz.