Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Nike Spor Ayakkab?lar? ?le Kilo Verme Egzersizleri

Nike Spor Ayakkab? ?le Kilo Verme Egzersizleri;

Sa?l?kl? bir vcuda sahip olmak iin ideal kilonuza eri?meniz ve eri?ti?inizde koruman?z gerekir. Kilo vermek iin dengeli ve yeterli beslenme program? uygulan?rken fiziksel aktivitenin yap?lmas? ?artt?r. Kilo verme sreci fiziksel aktiviteler ile desteklenmedi?i takdirde yetersiz kal?r. Dzenli fiziksel egzersiz sadece kilo vermek iin psikolojik olarak da ki?iyi destekler. Seti?iniz kilo verme egzersizi ne olursa olsun Nike spor ayakkab? ve Nike k?yafetleri bu srete rahat etmenizi sa?layacakt?r.

Nike Spor Ayakkab?lar? ?le Kilo Verme Egzersizleri

Kilo Verme Egzersizleri

Kilo vermenin matemati?i basittir. Ald???n?z kalori harcad???n?z kaloriden az ise kilo verirsiniz. Gnlk beslenme rutininizin yan?na spor egzersizleri ekleyerek daha fit bir vcuda daha sa?l?kl? ula??rs?n?z. Kilo vermek iin etkili egzersizler nabz?n?z? ykseltmeli ve kaslar?n?z? al??t?rmal?d?r. En ok tercih edilen kilo verme egzersizleri:

  • Bisiklete binmek: Profesyonel veya amatr olarak bisiklete binmek kilo verme iin nemli bir egzersizdir. Haftada 4 gn 30 dakika bisiklet srerek metabolizma h?z?n? artt?rabilir ve ya? yak?m srecinizi h?zland?rabilirsiniz.
  • Ko?mak: Ko?mak iin Nike ko?u ayakkab?s? giyerken zemin ayaklar?n?z?n alt?nda h?zla ak?p gider. Haftada en az 3 gn dzenli ko?arak tm vcut egzersizi yapabilir ve s?k?la?may? sa?layabilirsiniz. Ko?u sporu zellikle bacak ve kar?n kaslar?n? al??t?rmaktad?r.
  • Yry?: Kilo verme egzersizleri ierisinde en kolay egzersiz ku?kusuz yrmektir. Tempolu yry? ile en az 40 dakika hareket etmek kaslar?n?z? al??t?r?rken metabolizmay? h?zland?r?r. Yrrken Nike yry? k?yafetleri tercih ederek antrenman verimli?ini artt?rabilirsiniz.
  • Pilates: Kilo verirken esneklik ve denge kazanmak isteyen herkes tercihini pilatesten yana kullan?r. Pilates duru? bozuklu?unu dzeltirken eklem a?r?lar?n?n da azalmas?na yard?mc? olur.
  • Yoga: Kilo verme egzersizlerinin yan? s?ra ruhani btnl? sa?lamak iin yoga son y?llarda ok fazla tercih edilmeye ba?land?. Depresyon ve strese kar?? ruhu ve vcudu destekleyen yoga spor salonlar?nda grup halinde veya evde yap?labilir.

Nike Spor Ayakkab?lar? ?le Kilo Verme Egzersizleri

Egzersiz Yaparken Giyim nerisi

Pilates veya yoga egzersizleri vcudun ok hareket etti?i antrenmanlardan biri oldu?u iin antrenmanlar?n?zda vcudunuza yap??an ancak s?kmayan rahat k?yafetler tercih edilir. Nike kad?n spor giyim rnlerinin tamam? yoga ve pilates egzersizlerinde kullan?l?r. Bisiklete binerken, ko?arken veya yrrken ise esnek kuma?l? k?yafetler tercih edilmelidir.Nike tayt modelleri ve Nike tshirtler egzersizlerinizin konforunu artt?r?r.

Nike Spor Ayakkab?lar?

Antrenman yaparken en nemli para ayakkab? seimidir. Antrenman e?idi kadar yap?ld??? zemine gre de ayakkab? tercihinde bulunmal?d?r. Nike spor ayakkab?lar? ko?u, yry? ve bisiklet antrenmanlar?nda aya??n konforunu ve sa?l???n? korur. Nike markas? geli?en teknolojisi ve geni? rn portfy ile her zevke ve her spora uygun en kaliteli ayakkab?lar? retir

Nike Her Zaman Seninle

Dnyan?n nde gelen spor giyim markas? Nike rnleri kilo verme egzersizlerinde yard?mc? rnlerde sunar. Nike dizlik, Nike sa band? veya Nike ?apka ile sporunuzu yaparken tm aksesuarlar?n?z? markadan tercih edebilirsiniz. Nike rnlerinin tamam? uzun kullanma sresi bulunurken dayan?kl? yap?lar? ile tm antrenmanlar?n?zda size e?lik eder. Kulland?ktan sonra uygun temizlik ve saklama ko?ullar? sa?land???nda modas? gese dahi Nike giyim ve spor ayakkab?lar? sapasa?lam durur. Nike rnlerini incelemek ve sat?n almak iin www.sportive.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.