Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Pilates Band? ?le Yap?labilecek Etkili Egzersizler

Pilates Band? ?le Yap?labilecek Etkili Egzersizler; Spor yapmak iin nceden ki?ilerin en fazla s???nd??? bahane salona gitmek iin zaman yaratamamakt?. Ancak www.sportive.com.tr adresinden kolayca sat?n alabilece?iniz rnlerle art?k evinizde veya i?yerinizde de kolayca spor yapabilirsiniz. Evde spor yapmak isteyenler iin kendi gcnzle egzersiz yapabilece?iniz pilates band? ile kolay ve etkili egzersizler yapman?z mmkndr. Diren band? da olarak da isimlendirilen bu alet kaslar?n?z? al??t?r?rken direncinizin de artmas?n? kolayla?t?rmaktad?r. Bu bant ile dzenli egzersiz yaparak kaslar?n?z?n k?sa srede geli?ti?ini grebilirsiniz.

Diren Band? ile Kollar? al??t?rma

Kol kaslar?n?z? pilates band? ile al??t?rmak isterseniz band? ayaklar?n?z?n alt?na al?n ve bir aya??n?z?n parmaklar?yla band? tuttuktan sonra avu ileriniz yukar? bakacak ?ekilde kollar?n?z? yukar? do?ru kald?rmaya al??abilirsiniz. Kollar?n?z?n yan?nda omuzlar?n?z? da al??t?rmak isterseniz pilates band?n?n yine ayaklar?n?z?n alt?na al?n ve bir aya??n?z? hafif ne do?ru alarak ellerinizde band? tutun ve omuz hizas?na kadar kald?r?p indirin. Diren band? ve kendi gcnz ile omuz kaslar?n?z al??acakt?r. Kollar?n?z? diledi?iniz ?ekilde diren band? ile al??t?rman?z da kendi egzersiz rutininizi olu?turman?z? sa?layacakt?r.

Basen Blgesini al??t?rmak ?in

Diren band? ile basenlerinizi s?k?la?t?rmak ve kala kaslar?n?z? glendirmek iin bir yere oturun ve diren band?n? kalan?z?n biraz a?a??s?na sar?p bacaklar?n?z? hareket ettirmeniz gerekmektedir. Ayaklar?n?z nce yere de?ecek ard?ndan ise yukar? kalkacakt?r. Dilerseniz bacaklar?n?z? a?p kapata da bilirsiniz. Diren band?n?n da sa?lad??? kuvvet ile ba?lang?ta kolay gibi gzken bu hareket gittike kaslar?n?z? al??t?racakt?r. Di?er bir egzersiz ise band?n ular?n? ellerinizle tutun ve bacaklar?n?z? yere do?ru e?in ve bir kolunu yukar? do?ru kald?r?rken gc bacaklar?n?zda hissedebilirsiniz. Son olarak ise basen ve kala blgesi deyince akla ilk gelen squat egzersizidir. Pilates band?n? ayaklar?n?z?n alt?na al?n ve bacaklar?n?z? omuz geni?li?inde at?ktan sonra karn?n?z? s?k?n ve belinizde dz olacak ?ekilde diren band?yla birlikte melip kalkabilirsiniz.

Pilates Band? ?le Yap?labilecek Etkili Egzersizler
Pilates Band? ?le Yap?labilecek Etkili Egzersizler

Pilates Band? ?le Yap?labilecek Etkili Egzersizler; Kar?n Kaslar?n?z? S?k?la?t?rmak ?in Egzersiz

Kar?n blgesi iin pilates band?n? yuvarlak haline getirip bir baca??n?z? zerine koyun ve di?er baca??n?z? omuz hizas?nda at?ktan sonra olabildi?ince melin ve ayak dizinizi apraz kol dirse?inize de?dirmeye al???n. Hareketi yaparken gerginli?i kar?n blgenizde hissetmeniz gerekmektedir. Diren band? ile kar?n kaslar?n?z? s?k?la?t?rmak iin di?er bir hareket ise bir zemine uzan?n ve bir baca??n?z? dizlerinize do?ru ekip band? aya??n?z?n alt?na al?p kendinize do?ru ekebilirsiniz. Band? tutan aya??n?z olabildi?ince dz olmal? ve asla bklmemelidir. Ba?lang?ta ok fazla baca??n?z? aamayabilirsiniz ancak dzenli al??t?ka esnedi?inizi fark edebilirsiniz.

Pilates Band? ?le Yap?labilecek Etkili Egzersizler; Pilates Band? ile S?rt al??t?rma Hareketleri

Diren band? ile s?rt kaslar?n?z? glendirmek iin band? omuz boyunca a?n ve ayaklar?n?z?n alt?na band? alarak biraz do?rulun ve band? boyunuza gre ayarlayarak ayaklar?n?z? ve s?rt?n?z? kendinize do?ru ekerek geri b?rak?n. Burada hem kol kaslar?n?z hem de s?rt kaslar?n?z al??acakt?r. S?rt blgesini al??t?rmak iin yine diren band? ile hayali krek ekebilirsiniz. Bacaklar?n?z? mat?n zerinde uzat?n ve band? yine ayaklar?n?zdan geirerek band? ekin ve b?rak?n. Burada dilerseniz band? yuvarlak ?ekilde de hareket ettirebilirsiniz. Sizlere nerdi?imiz blgesel etkili pilates band? egzersizleri ile sporu evinizde de yapabilirsiniz.