Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Pilates ?in Neler Almal?!

Pilates iin neler almal?! Her beden maddi ya da manevi olarak yorgunluklar ya?ar. Hele ki gnmzde stressiz bir ortam ile gn geirmek ise imkans?z bir durum gibidir. Hali ile bu at?l durumdaki negatif enerjileri sportif faaliyetlerle u?ra?arak atmak en do?rusu olacakt?r. Sadece bu durumdan tr de?il, sa?l?kl? ya?am?n en byk getirisi olan spor; insan? din ve zinde tutmaya sebep olur. Haliyle bu sayede ya?lanma h?z? da yava?lamak zorunda kalacakt?r. Peki, pilates iin neler almal?? sportive.com.tr platformu birok sportif aktivitelerde oldu?u gibi bu mevzuda da yan?n?zda. yle ise incelemek iin sende hemen t?kla.

 

Nike Aksesuar Training Mat 2.0 Unisex Siyah Antrenman Mat? – Egzersiz Minderi N.000.0006.010.NS

Sportif faaliyetler iin imal edilmi? rn, siyah renge sahip olup, markan?n logosunu ta??maktad?r. rnn rulo hale getirilebilir olmas? ve ta??ma ipleri, her alana gtrebilmek ya da kullan?lmad??? zamanda yer kaplamamas? a?s?ndan kullan?c?lar?na kolayl?k sunar. Bu sayede gerek ev ortam?nda gerek istenilen her alanda rahatl?kla spor ve pilates uygulamalar?n?z? yapabilmenize olanak tan?r. rn standart llere sahip olarak gelmektedir. rn %95 Thermoplast?c Elastomer ve %5 polyester yap?dad?r. Thermoplast?c Elastomer iin; deformelere kar?? olduka direnli ve kauuk malzemelere benzer yap? sunan, esnek ve dayan?kl? malzemedir denilebilir.

Dynamic Nbr 1 Cm Unisex Pembe Egzersiz Minderi 1DYAKMM124-1C-090

Rulo olabilir ve s?rt ask?s? ipleri ile desteklenerek ta??nabilir bir yap?da olan rn; kaymaz bir d?? yzeyine sahiptir. Yzeyinde ise boyuna do?ru belirli aral?klar ile izgiler bulunur. rn lleri standart beden yap?s?na sahip olup, her tr egzersiz ihtiyalar? a?s?ndan ideal yap?dad?r. rn yumu?ak bir dokunu? sa?lar, ancak bu durum onun kolayca deforme olaca?? anlam?na gelmemelidir. rn sayesinde, istenilen her alanda kolayca egzersiz yapmak iin olanak tan?n?r.

Universal Uni Unisex Pembe Pilates Halkas? 1UNAKH128/042

sportive.com.trho? grsel renklere sahip olan rnleri sayesinde, hem zay?flamak hem sa?l?kl? kalmak olduka kolay olacak! Sende bunu hak ediyor olmal?s?n, yle ise hadi hemen verilen linklere t?kla; ihtiyac?n olan rnlere kolayca ula?.

rn, yuvarlak pilates halkas? olarak m?terileri ile bulu?acakt?r. Kar??l?kl? olarak kenarlar?nda farkl? renge sahip tutma k?s?mlar? bulunur. Bu k?s?mlar, kayd?rmaz yap?s? sayesinde; ellerinizi hem yormaz hem terletmez. Size ise bu rn ile keyifli sportif faaliyetle ile u?ra?mak kalacakt?r. rnn, gemi?te oynad???n?z hulohop emberin sundu?u keyifli zamanlar? hat?rlataca??n? sylemek mmkn olacakt?r.

Dynamic 55 Cm Unisex Gri Pilates Topu 1DYAKGYMBALL-55C-013

sportive.com.tr Pilates denildi?inde akla hi ?phesiz gelecek malzemelerden birisi de pilates topudur. Pilatese ba?layacak bir insan?n malzemeleri aras?nda olmazsa olmazlardan biridir.

PVC malzeme ile retilmi? olan rn dayan?kl? bir modeldir. Gri renk e?idi ile sunulmu? olup, unisex olarak imal edilmi?tir. Pilates topu, 55 cm boyutlara sahiptir