Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Postr Bozukluklar? ?in Etkili Egzersiz nerileri

Postr Bozukluklar? ?in Etkili Egzersiz nerileri; Postr kelimesinin Trkesi duru? demektir. Postr ki?inin dengesini sa?layabilmesi iin nemlidir. Duru?u dzgn olarak ki?iler daha rahat yryebiliyor, ko?abiliyor, oturabiliyor veya kalkabiliyor.

Duru? bozuklu?u fiziksel etkinlikler ierisinde zaman ierisinde bozulmakta olup iskelet sisteminin al??mas?n? zorla?t?r?yor ve bu durumda zaman ierisinde i organlara zarar vermektedir. Postr bozuklu?unun ileri evrelerinde ise ki?i nefes al?rken zorluk ekerken gemeyen bel ve s?rt a?r?lar?na neden olabilmektedir. Postr bozuklu?unu gideren etkili egzersizler iin yaz?m?z? okumaya devam edebilirsiniz.

A?a?? Bakan Kpek Egzersizi

A?a?? bakan kpek egzersizini sadece bir kez denedi?inizde bedeninizin rahatlad???n? hissedeceksiniz. A?a?? bakan kpek egzersizi iin:

  • Mat?n?z? yz st uzan?n
  • Elleriniz ve dizleriniz zerine kalk?n
  • Kalan?z? yukar? do?ru kald?r?n ve ellerinizi omzunuza paralel gelecek ?ekilde a?n
  • Ayaklar?n?z ve elleriniz zerinde mmkn oldu?unca ykselin
  • Ba??n?z? ne do?ru e?in ve 5 kez derin nefes ald?ktan sonra ba?lang? pozisyonuna geri dnebilirsiniz.

A?a?? bakan kpek hareketi s?rt, bel, ayak bile?i, omuz ve arka bacak kaslar?n?z? glendirirken s?rt ve bel a?r?lar?n?z? rahatlamaktad?r. Her gn dzenli olarak 10×2 kez yapabilirsiniz.

Postr Bozukluklar? ?in Etkili Egzersiz nerileri
Postr Bozukluklar? ?in Etkili Egzersiz nerileri

Postr Bozukluklar? ?in Etkili Egzersiz nerileri; Kedi Pozu Egzersizi

Yogan?n en sevilen ve en ok tercih edilen hareketlerinden biri olan kedi pozu bedeni rahatlat?rken duru? bozukluklar?n? gidermek iinde etkilidir. Kedi pozu egzersizi iin ncelikle avular?n?z ve dizleriniz yerde olacak ?ekilde yz st mat?n?za ekin ve ellerinizi omuz geni?li?inde at?ktan sonra belinizi ve ba??n?z? olabildi?ince yukar? kald?rmal?s?n?z.

Bu egzersiz esnas?nda nefes al?p vermeyi unutmay?n. Hareket ierisinde krek kemikleriniz birbirine yakla?acakt?r. Dilerseniz gn ierisinde dilerseniz gn sonu yapabilirsiniz.

Omurga Rahatlatma Egzersizi

Bel, s?rt? boyun, bel ve omuz kaslar?n?z? al??t?ran, glendiren ve esneten muhte?em bir egzersiz ile kar??n?zday?z. Omurgan?z? rahatlatmak iin yere uzan?n ve sa??n?za do?ru dnn. Kollar?n?z? ne do?ru uzatarak erin bir nefes al?n ve ard?ndan stte kalan sol baca??n?z? dizinizden al?p bkerek nnze koymaya al??mal?s?n?z. Vcut esnekli?iniz az ise ilk olarak hareketi tam gerekle?tiremeyebilirsiniz ancak zamanla aya??n?z tam olarak yere gelecek ?ekilde baca??n?z? bkebilirsiniz.

Ard?ndan sol kolunuzu al?n ve geriye do?ru uzat?n. Birka nefes ald?ktan sonra ba?lang? pozisyonuna gein ve solunuza dnerek sa? taraf?n?z? esnetebilirsiniz. Postr bozuklu?u iin olduka etkili bir egzersizdir.

Plank

Kar?n, s?rt, boyun, kala, omuz ve kol kaslar?n?z? glendirirken esnetebilece?iniz olduka etkili plank egzersizi duru? bozuklu?u iinde etkilidir. Mat?n?z?n zerine uzand?ktan sonra ayak parmaklar?n?z ve avu ilerinizden g alarak kendinizi kald?r?n.

Bir sre bu pozisyonda bekledikten sonra kalan?z? yukar? do?ru kald?r?p indirin. Bu hareketi gn ierisinde 10 kez yapman?z bel a?r?lar?n?z var ise azaltacakt?r. Sizlere nerdi?imiz bu drt egzersizi dzenli olarak yaparak postrnz dzeltebilirsiniz. Duru? bozuklu?u ileri ya?larda kamburlu?a kadar gidebilecek nemli bir rahats?zl?kt?r ve sa?l?kl? kalabilmek ad?na her gn dzenli fiziksel egzersizler yap?lmal?d?r.