Kategoriler
Do?ru giyin!

Do?ru Spor Ayakkab? Seimi Iin!

Do?ru spor ayakkab? seimi iin Sportive’yi sein. Platformun ieri?inde farkl? bireyler iin sunulmu?; birok kategoride, birok e?it rn kolayl?kla bulman?z mmkn hale getirilmi?. Do?ru spor ayakkab? seimi yapmak iin, neye ihtiyac?n?z oldu?unu belirlemeniz yeterli. Sonras?nda ise binlerce rn aras?ndan geriye be?enmek ve zevkinize gre tercih yapmak kalacak! Bu ise i?in en zevkli yeri. Sende denemek ister isen platform senin iin ayakta. Hadi gel sende, ihtiyalar?n? keyifle tamamla.

Nike Air Max Sc Erkek Siyah Gnlk Ayakkab? CW4555-002

sportive.com.tr rahat?n?z? ve konforunuzu d?nen bu platform, size iyi gelecek rnleri ile kar??n?zda. Gnlk sundu?u bu ayakkab? ile ayaklar?n keyfi yerinde.

rn hem rahat hem ??k tasar?mlar aras?nda yer al?r. Deri detaylar?n file ile kombinesi sonucu ortaya ?km?? bu ayakkab?; sundu?u yast?klama teknolojisi sayesinde her ad?mda size konforu sunarak, ayaklar?n rahat etmesi iin tasarland?. rn, file blgeleri sayesinde de nefes alabilen yap?da olup, ayaklar?n terleme gibi istenmeyen durumlara girmesine engel olarak rahatl?k kazand?r?r. ? taban kpk yap?da olup, yast?klama sa?layarak ayaklar?n yere rahat basmas?na olanak tan?r. D?? taban ise kauuk malzeme ile imal edilmi?tir. Bu sayede ise sa?lam bir tutu? ve dayan?kl?l?k sunarak; yere sa?lam ?ekilde basman?za yard?mc? olacakt?r. Air max teknolojisine sahip olmas? ise ayakkab?n?n darbeleri emmesini sa?layarak, yumu?ak ?ekilde yere basma duygusu sunar. rn geleneksel ?ekilde ba?c?kl? yap?ya sahiptir. Mat ve parlak siyah renk zere tasarlanan modelin d?? alt taban? ise beyaz yap?dad?r.

Nike Zoom Winflo 8 Erkek Siyah Ko?u Ayakkab?s? CW3419-006

sportive.com.tr mkemmel ve ??k stilleri ile hem grsel anlamda ho? bir stil sahibi olurken hem de ayakkab?n?n sundu?u konforu ile ayaklar?n?z ok rahat edecek.

?ki ayr? renk kombini zere tasarlanm?? model, seim hakk? sunarak kombinelerinize gre sipari? verebilmenize olanak tan?r. Saya k?sm?nda ?effaf file kullan?lm?? rn, bu sayede nefes alabilen yap?ya sahip durumdad?r. Flywire teknolojisi ve air zoom birimi ise mkemmel yast?klama ve esneklik deste?i ile her ?art ve durumda aya??n?za destek kazand?rarak; yere her ad?mda konforlu ve rahat bir bas?? kazand?r?r. Bilek blgesinde kpk malzemeler, topuk blgesinde ise dolgu kullan?lm??t?r. Bu sayede ise aya??n desteklenmesi ve rn ierisinde sabit durabilmesi iin yard?mc? olacakt?r. rn ba?c?kl? yap?da imal edilmi?tir. Topuk k?sm? bir miktar ?k?nt?l? yap?da olmas? ile ayakta duru?ta destek kazand?r?r. Ko?u gnlk aktivitesi haline gelen bireyler iin ideal ve sundu?u teknolojiler sayesinde olduka rahat bir model olarak; de?erli kullan?c?lar? ile bulu?aca?? gn bekleyen muhte?em bir rndr.

Skechers Summits Kad?n Bej Gnlk Stil Ayakkab? 896123TK TPE

sportive.com.tr gnlk stil modelleri ile konfor sunar.

rn, babet model olarak imal edilmi?tir. Kolayca giyip ?kar?labilir durumdad?r. Nefes alabilir file yap?s? sayesinde ayaklar?n?z?n rahat etmesini sa?lar. Memory foam teknolojisi bulunan rn bu zelli?i ile aya??n?z?n yap?s?n? taklit ederek, sizim rahat etmenize kolayl?k sunar. Orta taban? da hafif yap?da tasarlanm?? olmas? ile ayaklara binmekte olan ykn azalt?lmas?na yard?mc? olur. Gnlk olarak sunulan model, hem ??k hem hafif hem de son derece konforlu yap?ya sahiptir. Sade yap?s? ile her kombine uygundur.