Kategoriler
Do?ru giyin!

En ?yi Yry? Ayakkab?s? Nas?l Seilir?

Yry? yapmak en rahatlat?c? ve etkili egzersizlerden biridir. Yry? yaparken kendinize en uygun ayakkab?y? semek iin dikkat etmeniz gereken baz? unsurlar bulunmaktad?r. Yry? ayakkab?lar? ile ko?u ayakkab?lar? o?unlukla ayn? zellikte de?ildirler. En iyi yry? ayakkab?s? nas?l seilir?

Yry? Ayakkab?s?nda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yry? ayakkab?s? sat?n al?rken aya??n?za ve baz? di?er etkenlere gre en uygun olan?n? semek istersiniz. Bu durumda bakman?z gereken zellikler ?unlard?r:

  1. Ayakkab?n?n Esnekli?i

Yry? ayakkab?lar?n?n esnek olmas? tercih edilir. Yry?n do?al ak??? iinde insanlar nce topuklar?n? basarlar ve sonras?nda parmak ular?na do?ru a??rl?k yay?lmaya ba?lar. Yry? iin gl ?ok emici zelli?ine gerek yoksa bile topuk k?sm?nda darbe emici bir niteli?in bulunmas? topuklar? rahatlat?r.

  1. Nerede Yrnece?ine Gre Seilmesi

Yry?n hangi zeminde ve ortamda yap?laca??na gre ayakkab? seilmelidir. Do?ada yap?lan yry?ler iin farkl?, asfaltta ve ?ehirde gerekle?ecek yry?ler iinse ayr? bir ayakkab? al?nmal?d?r. Do?ada yryecekseniz ayr?ca su geirmez ve 4 mevsim kullan?labilecek bir ayakkab? seebilirsiniz.

  1. Alak Topuk

Yry? ayakkab?lar? iin genellikle topuk k?s?mlar daha alak olarak tasarlanmaktad?rlar. Bilek ve aya??n sabit kalabilmesi iin de topu?un d?? k?s?mlar?nda hafif bir e?im mevcuttur.

  1. Parmaklar?n Rahatl???

Kad?n yry? ayakkab?s? ve erkek yry? ayakkab?s? modelleri iin en nemli unsurlardan biri parmak k?s?mlar?n?n rahat etmesine ynelik olarak tasarlanm?? olmalar?d?r. Parmak k?s?mlar? ayakkab?n?n iinde rahat edebilmelidir.

  1. Hafiflik

Yry? ayakkab?s?n?n hafif olmas? ok yararl? bir zelliktir. Aya??n?z?n rahatl??? sayesinde ok uzun yry?leri de zorlanmadan yapabilirsiniz. Hafiflik iin en ba?ta da bahsetti?imiz esneklik niteli?i nemlidir. Bir di?eri ise ayakkab?n?n etkili noktalar?nda yast?klama zelli?inin bulunmas?d?r.

  1. Boyu

En iyi yry? ayakkab?s? nas?l seilir? Yry? ayakkab?s?n? aya??n?z ?i?ken alman?z daha iyi bir netice alman?z? sa?layacakt?r. Al??veri? yapaca??n?z gn nce 1-2 saat dola?abilir, ayaklar?n?z ?i?ken ayakkab? deneyebilirsiniz. Ayaklar?n?z ?i?ken ve parmaklar ne de?mi?ken elinizin i?aret parma??n? ayakkab?n?n arkas?ndan geirebilmelisiniz.

Erkek yry? ayakkab?s? ve kad?n yry? ayakkab?lar? iin www.sportive.com.tr web sitesinde modelleri inceleyebilirsiniz. Online olarak gvenli ve h?zl? biimde al??veri? yapman?z mmkndr.