Kategoriler
Do?ru giyin!

Erkekler ?in Nike Spor Ayakkab?lar

Erkekler iin Nike spor ayakkab?lar ile hem rahat hem ??k stillere kolayca ula?man?z? mmkn k?lar. Platform ierisinde; kad?n, erkek ve ocuk bireyler iin pek ok kategoride olduka fazla e?it rnler sunar. Bylece rnlere platform sayesinde kolayca ula?abilirsiniz.

Nike Jordan Max Aura 3 NBA Erkek Siyah Basketbol Ayakkab?s? CZ4167-004

https://www.sportive.com.tr/nike-jordan-max-aura-3-nba-erkek-siyah-basketbol-ayakkabisi-cz4167-004/

Sportive.com.tr Erkekler iin rahat modelleri ile sportif faaliyetlerinizin en byk yard?mc?s? olur. rn sadece spor al??malar?n?za de?il, gnlk stiliniz iin de ??kl?k ile birlikte konforu sunarak; rahat bir duru? sa?lar.

4 farkl? renge sahip model, seim hakk?n? siz de?erli erkek m?terilerinin zevkine sunarak; kombineleriniz ve spor faaliyetleriniz iin yard?mc? olur. rn yksek taban modeli ile imal edilmi?tir. Taban k?sm?nda bulunan grnr Max Air birimi sayesinde, yast?klama sunarak rahatl?k ile konforu birlikte sunar. D?? alt taban? kauuk malzemeden retilmi? olup; en alt taban k?sm?nda bulunan doku ile birle?erek, zeminde sa?lam bir tutu? sa?layarak ayaklar?n?za destek sunar. rnn st sayas?nda kullan?lan malzemeler; hakiki deri, sentetik deri ve kuma? birle?imi ile olu?turulmu?tur. Bu sayede ise hem ??k bir grnm elde edilmi? hem de rnn dayan?kl? olmas? sa?lanm??t?r.

Erkekler ?in Nike Spor Ayakkab?lar

Nike Revolution 6 (Gs) Erkek Siyah Gnlk Stil Ayakkab? DD1096-003

Sportive.com.tr gnlk ve stil olarak tasarlad??? modeller ile birlikte hem rahat hem ??k bir grnm elde etmenize yard?mc? olur. Model gnlk olarak sunulsa da, ierdi?i teknolojiler sayesinde; sportif faaliyetler iinde ideal bir duru? sergiler. Grmek iin verilen linklere t?klayarak, sayfay? ziyaret etmeniz mmkn olacakt?r.

Siyah rengin; parlak ve mat olarak e?itli hallerinin kullan?lmas? ile ??k bir duru?a sahip model, taban ile logosunda kullan?lan beyaz renk ile detay kazand?r?lm??t?r. rn orta yksek bir taban yap?s?na sahiptir. Oyun, gnlk, spor, pist antrenmanlar? gibi pek ok alanda kullan?lmak iin ideal bir rn olarak tasarland?. Ayakkab? malzemelerinde; deri katman ile kuma? bulunur. Deri katman rne, olas? srtnme ya da darbelere kar?? y?pranmamas? iin dayan?kl?l?k sunarken; kuma? katman ise rnn nefes alabilmesi iin kolayl?k sa?lar. Topuk k?sm? i noktadan yumu?ak kpk tabana sahiptir. Bu sayede her ad?m at??ta yast?klama teknolojisi ile konforlu bir bas?? sunar. Alt taban? ise kauuk malzemeden retilmesi ile zemine sa?lamca basmaya yard?mc? olarak tutu? sa?lar. Ayakkab? hafif bir model olarak tasarlanmas? ise her alanda rahata ve yorulmadan kullanabilme hususunda en byk avantaj? sunar.

Nike Tanjun Erkek Beyaz Ko?u Ayakkab?s? DJ6258-100

Sportive.com.tr ayakkab? modelleri ile her daim yan?n?zda olan platform, size konfor sunar. Yapman?z gereken tek ?ey siteye girmek ve istedi?iniz rnleri belirlemek olacak.

4 farkl? renk seene?i sunan model, rahat bir yap?ya sahiptir. Sadelik ile konforu birlikte sunan rnde, ko?u ayakkab?s? olarak tasarland?. rn, bilek k?sm? d?k bilekli yap?dad?r. Bylece zarif bir grnme sahip olmas? sa?lan?r.

Nike Revolution 6 Erkek Gri Ko?u Ayakkab?s? DC3728-004

Sportive.com.tr rahat bu ayakkab?lar ile mutlaka tan???n.

8 farkl? model ile sunulmas? sayesinde seim hakk?n? sizlere sunar. ? k?sm?na yerle?tirilmi? yumu?ak malzemeler sayesinde rahatl?k ve konfor sa?layarak ayaklar?n?z?n rahat ettirir.