Kategoriler
Do?ru giyin!

Herkes Pilajlara ??t!

Mayo modelleri ile herkes pilajlara ??t! Kaliteli ve rahat modeller ile yaz?n s?cakl???na ra?men ferahl??? bedeninde hisset! Herkes pilajlara ??t, sen de denize girmek iin ne bekliyorsun? ?htiyac?n olan rnleri ke?fet, bavulunu haz?rla. Platform zerinde; kad?n, erkek ve ocuk bireyler iin her tr rn bulmana olanak tan?yor. Binlerce rne kolayca ula?man iin sportive adresi, emrine amade.

Arena W Pwskin Carbon Glide Fbslob Ltd Edition Unisex ok Renkli Yzc Yar?? Mayosu 003901100

sportive.com.tr kaliteli bir dokuya ve rahat bir tasar?ma sahip bu rn ile denizde ya da havuzda ok ferah hissedeceksiniz.

Kolsuz ve diz stne kadar olan bir model olarak tasarlanm??t?r. rn n k?sm?ndan kal?n ?ekilde ba?layan ve arka k?sma do?ru incelen bir ask?ya sahiptir. Bel k?sm? ise a?k ?ekilde detayland?r?lm??t?r. rn iin kolsuz atlet ve ?ortun btnle?tirilmi? hali gibidir ?eklinde bir tan?m yap?labilir. Modelin kuma?? %65 polyamide %34 alastane yap?dad?r. Bu sayede hem esnek hem de su itici bir kuma? kar???m? ile imal edildi?ini sylemek mmkn olacakt?r. Ayr?ca %1 carbon fiber yap?da olmas? modelin; teknoloji rn olmas?na sebep olup hem olduka hafif hem de fazlas?yla dayan?kl? bir kuma? haline gelmesine yard?mc? olur. rn mide k?sm?nda ise mavi renge sahip ?ekiller ile detayland?r?lm?? ve bu sayede ??k grnmesine olanak tan?nm??t?r.

Arena W Twist Back Reversible One Piece Kad?n ok Renkli Yzc Mayosu 003058100

sportive.com.tr rahat ve kullan??l? rnler sunan platform, yaz aylar?nda da de?erli m?terilerini d?nyor.

ok renkli olarak geen model; renkli iek desen ve ?ekiller ile detayland?r?lm??t?r. Bu sayede kullanmay? gerektiren her trl rn ile rahata da kombin edilebilir yap?dad?r. rn kuma?? %80 polyamid ve %20 elastan yap?da olup; su itici ve kolay kuruyucu zellik ile esnek bir hal sunmas? sa?lan?r. rn atlet ve klot birle?imi gibi d?nlebilir. st k?sm? ince ask?l? bir modeldir. rnn arka k?sm? ise tamamen ipler ile desteklenmi? ve bu sayede model kazand?r?lm??; s?rt? a?k ?ekle sahip olarak m?terileriyle bulu?mu?tur. Alt k?sm? ise i ama??r? ?eklinde tasarlanm??t?r.

Arena G Solid Swim Tech Jr ocuk Lacivert Yzc Mayosu 2A26272

sportive.com.tr k?z ocuklar?n da kullan?m? iin pratik rnler sunarken, rahatl??? da beraberinde getiriyor.

rn; siyah ve lacivert renk e?idi ile tasarlanm??t?r. 6 ya?tan 13 ya?a kadar beden seim hakk? sunan rn kal?n ask?l? bir modeldir. Arka k?sm?nda ise beli a?k ?ekilde sunulmu? ve ipler ile destek sa?lanm??t?r. rn, %100 polyester yap?ya sahip olup kolay ?ekilde kuruyan zelliktedir.

Arena Awt Kids Boy Uv Jammer ocuk ok Renkli Yzc Mayosu 003098800

sportive.com.tr tekli paralar? ile de ba?ka k?yafetlerinizle kombinler yapman?za olanak tan?r.

Arena Awt Kids Boy Uv Jammer ocuk ok Renkli Yzc Mayosu 003098800; rn tamam? mavi renk tonlar?na sahip olup, aya??n?n bir taraf?nda karakter bask?lar? ile sslenmi?tir. Mayo, 1 ya?tan 5 ya?a kadar beden seim hakk? sunulur. Sadece alt giyim olarak sunulan model, ?ort ?eklinde bir yap?ya sahiptir.