Kategoriler
Do?ru giyin!

?ehrin Dokusuna Uygun Outdoor Ayakkab? nerileri

K?? kap?ya dayand???nda akl?m?za ilk gelen bot ve mont olmaktad?r. K?? aylar?nda ?ehir hayat? srerken ayaklar?n?n rahat ve kt hava ko?ullar?ndan etkilenmemesini isteyen ki?iler ise tercihlerini outdoor ayakkab?dan yana kullanmaktad?r. Ayakkab? seiminde ncelikle her zaman rahatl?ktan yana olmal?d?r. Aya??n?z? s?kan veya ierisinde rahat edemedi?iniz bir ayakkab? ne kadar mthi? tasar?m sahip olsa da ki?iyi memnun etmez. Outdoor ayakkab? seerken rahatl???n yan?nda farkl? zelliklerde bar?nd?r?r. ?ehir iinde ve diledi?iniz zaman do?a yry?lerinde kullanabilece?iniz modelleri inceledik.

Jack Wolfskin Rocksand Texapore Mid M Erkek Kahverengi Outdoor Ayakkab? 4022311-5690

Bu ayakkab?y? sizler iin kelimelere dkmemiz gerekirse spor ??k, cool ve rahat diyebiliriz. Birok k?yafet ile uyum ierisinde olacak bu model ?ehrin zor ?artlar?nda size istedi?iniz tm zellikleri sunmaktad?r. Su geirmez yap?s? ile ya?mura kar?? do?al bir koruma kalkan? olu?tururken dayan?kl? kuma?? uzun mrl kullan?m sa?layacakt?r. Nefes alabilen kuma?? aya??n?z? terletmez ve vcut ?s?s?n? korumas?na yard?mc? olurken esnek ve hafif dokusu aya??n?zda outdoor bot hissiyat? olu?turmayacakt?r. Topuk destekleri ve orta taban? her zeminde aya??n?z? destekleyecektir. ?ehir iinde kullanmak isteyen ve outdoor ayakkab? konforu arayanlar?n tercih etti?i modeller aras?ndad?r.

The North Face Litewave Fastpack II Mid Gtx Erkek Siyah Outdoor Ayakkab? NF0A3REBCA01

Outdoor ayakkab? deyince ku?kusuz akla ilk gelen markalardan biri The North Face olacakt?r. Bu modeli ne ?karan zellikleri ile ok hafif, ok dayan?kl? ve ok i?levsel olmas?d?r. Orta ykseklikteki bu model bilekleri de sarar ve hem ?ehir ii hem de do?a yry?leri iin kullan?m imkn? sa?lar. Ayr?ca i taban?nda yer alan zel yap?s? ile engebeli arazilerde aya??n?z?n konforunu artt?r?rken su geirmez zelli?i ile sizi gvende tutar. Kar, su ve rzgr geirmeyen bu modeli gnlk kullan?mda k?yafetlerinizle kolay kombin edebilirsiniz.

Columbia Redmond V2 Mid Wp Kad?n Gri Outdoor Ayakkab? BL0833-088

Rahat?na d?kn kad?nlar iin tasarlanan modelin st k?sm? hakiki deri ve set kuma?tan yap?lm??t?r. Su geirmez zelli?i ile kullanan ki?iye zgrce ad?m atma keyfi verirken bilekli olu?u da? yry?lerinde gvenli?i sa?lamaktad?r. Taban kal?nl??? 2 cm olup ayakkab?n?n toplam yksekli?i 13 cmdir. Nefes alabilen zelli?i ile k?? ay? boyunca aya??n?z? terletmeden s?cak tutmay? hedeflerken ba?c?kl? yap?s? ile aya?? tam kavrar. Spor ??k modeller aras?nda yer al?r ve gnlk kullan?m iin uygundur.

Outdoor Ayakkab? Seiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gnlk kullan?m veya arazi yry?leri iin gvenli?i ne ?karan ki?ilerin bilekli modelleri tercih etmesi nerilmektedir. Bilek k?s?ml? ayakkab?lar burkulma oranlar?n? byk oranda azalt?r. Bunun yan?nda hafif bir ayakkab? istiyorsan?z deri yerine set ve nubuk modeller tercih edebilirsiniz. A??rl?kl? ?ehir iinde kullanacak iseniz kuma?? tekstil olan rnler konforunuzu artt?racakt?r. Nefes alabilen zellikli modeli seerek ayak sa?l???n?z? koruyabilirsiniz. Son olarak ise ayakkab? ile ba? parma??n?z aras?nda ok az mesafe kalan numaray? tercih ederek outdoor ayakkab?n?n size sundu?u konforu ok iyi ya?ayacaks?n?z. Di?er outdoor ayakkab? modelleri iin www.sportive.com.tr ziyaret edebilirsiniz.