Kategoriler
Do?ru giyin!

Sportive Marka Kad?n K?yafet Modelleri

sportive.com.tr Sportive Marka Kad?n K?yafet Modelleri ile kendiniz ya da sevdiklerinizi mutlu edebilmenize yard?mc? olacak kombinler sunar. Site ieri?inde bulunan ok e?it rn sayesinde arad???n?z kriterlere sahip rnlere ula?man?z? kolay hale gelecektir. Tek yapman?z gereken verilen linklere t?klayarak ieriklerine girmek olacak. yleyse ge kalmadan hemen buyurun.

Sportive Renk Bloklu Kad?n Siyah Gnlk Stil Ceket 21KKTL14C01-SYH

sportive.com.tr ??k rnler sunarak hayat? ve gnnz kolayla?t?rmay? amalayan platform, gnlk modeller ile de stilinizi koruyor. Platform ierisine girip bu rahat rn ile tan??mak ister misiniz?

Siyah ve gri renklerde tasarlanm?? rn ??k ve gnlk rahatl?kta kullan?labilecek konforlu bir modeldir. Tam boy cepli yap?s? ile rahat kullan?m amalar. Kuma?? %100 polyester yap?da olarak imal edilmi?tir. 2 yan taraf?nda farkl? renklere sahip cep detaylar? bulunur. rn boyunluklu yap?ya sahiptir. Ayr?ca g?s k?sm?nda fermuarl? k?s?m ile az daha st k?s?mda cep ile ayn? renge sahip detaylar bulunarak; rnn oldu?undan daha ??k hale gelmesine yard?mc? olunmu?tur. Bel k?sm? etek ular? ile bilek man?etleri ise rn ile ayn? renge sahip bantl? grnmde olarak tasarlanm??t?r.

Sportive Spt Kad?n Mavi Gnlk Stil E?ofman Tak?m? TSB1001-TUR

sportive.com.tr platform konforlu rnler sunarken, ??k ve cool grnmenizi de gz ard? etmeyerek bir ta?la iki ku? vuruyor. Bylece hem tarz hem rahat rnleri ayn? anda elde etmenize olanak tan?yor. Ho? renkleri ile de gzleri ?enlendirerek gzellik kat?yor. Sana ise adrese gelmek ve grmek kadarc?k bir i? kal?yor. Hadi bekleniyorsun!

rn mavi ve siyah renklere sahip olarak imal edilmi?tir. st k?sm? alt zemini mavi renkte olup zerinde paralel inceli kal?nl? olarak izgi detaylar sunularak ho? bir grsel kat?l?r. Ayr?ca kap?onlu bir modeldir. Ayarlanabilir ba?c?klar ile sunulan modelin ba?c?k renkleri de siyah olarak tasarlanm??t?r. Tam boy fermuarl? yap?dad?r. Fermuar rengide yine siyah detaydad?r. rn yanda 2 adet cepli bir modeldir. Bu ?ekilde daha kullan??l? olmas?na zemin sunulur. Bilek ile etek ular? da mavi renk bantl? yap?da sunulur.

rn alt k?sm? ise dz renk ve siyah olarak imal edilmi?tir. Bilek st ve dar kal?p bir model olarak m?terileri ile bulu?ur. Model gnlk kullan?m iin ideal ve konforlu bir yap?da sunulmu?tur. Size ise modeli be?enmenin ard?ndan sipari? olu?turmak ve bu ho? grnml modelin konforunu yakalamak kal?r. Hadi acele et ve stoklar tkenmeden sende yeti?.

Nike W Nsw Essntl Flc Gx Kad?n Pembe Gnlk Sweatshirt BV4126-617

sportive.com.tr gnlk stil ??k ve rahat modeller ile konforu size sunmaya devam eden platform, her daim siz de?erli m?terilerinin ihtiyalar? iin abalar!

rn pembe renk olarak tasarlanm?? ve de?erli m?terilerinin tercihine sunulmu?tur. rn hem klasik hem de konforlu bir yap?da olarak imal edilmi?tir. Kap?onlu ve ayarlanabilir kordona sahip olmas?n?n yan? s?ra; kanguru cepli bir model olarak tasarlanm??t?r. Model, yar? ?ardonlu ve yn kuma? olarak imal edilmi? olmas? ise rne son derece yumu?ak bir dokunu? sa?larken, kaliteli ve dayan?kl? olmas?nada etki eder. Ayr?ca yn yap?s? beden ?s?s?n?n s?cak kalmas? noktas?nda yard?mc? olacakt?r. rn gnlk stil olarak sunulur.