Kategoriler
Do?ru giyin!

Yaz Sporlar? ?in rnler!

Yaz sporlar? iin rnler sunarak, size yaz s?caklar?nda; keyifli zamanlar ya?aman?za olanak tan?yacakt?r. Her tr sportif faaliyetlerde yan?n?zda olan platform zerinde; erkek, kad?n ve ocuk bireylere ynelik her kategoride binlerce tr rn bulunur. Ve tek t?klama i?lemi sayesinde ise tm bunlara kolayl?kla ula?man?za olanak tan?r. Size ise keyifle ve zevkinize gre, pek ok e?itli rn aras?ndan diledi?inizi semek kalacakt?r. Hadi, sende sportive ile sportif aktivitelerine destek bul.

Quiksilver Hoody Erkek Mavi Antrenman Havlu AQYAA03233-KQZ0

sportive.com.tr platform zerinde sundu?u, pratik rn ve zmler ile sportif faaliyetlerde terleyerek rahats?zlanman?za gz yummaz.

Siyah zemin renk zerine palmiye desen bask?lar ile geli?tirilmi? bir modeldir. Palmiye desenler ise sar? ve mavi renk kar???mlar?n? ierir. rn kap?onlu bir model olup; antrenman sonras? terinizi emecek ve sizin kuru kalman?za vesile olacak bir zmdr. Bu sayede yapt???n?z antrenmanlar?n en byk arkada?? ve yan?n?zda bulunacak rnler aras?nda yer al?r. zellikle yaz dnemi iin; hem havan?n s?cakl??? hem de yap?lan sportif faaliyetler insanlar?n daha fazla terlemesine neden olur. Bu rn ise sizin terinizi emerek, antrenmanlarda rahat hissetmenize yard?mc?d?r.

Arena Polyester II Unisex Mavi Yzc Bone 002467720

sportive.com.tr deniz ve su sporlar? iin uygun olacak gerekli rnleri platformda kolayl?kla bulman?za olanak tan?nm??.

rn %100 polyester yap?da kuma? ile imal edilmi?tir. Bylelikle su tutarak a??rl?k olu?turmaz ve kolay ?ekilde kuruma sa?lar. Ayr?ca polyester malzeme ile retilmesi sayesinde, silikon bone e?itlerine gre giymek ve ?karmak daha kolay ?ekilde gerekle?ir; salar?n?z? ekerek can?n?z? yakmaz! rnn ayr?ca 3 renk e?idi bulunmakta olup, m?terilerinin ihtiya ve grsel zevkine gre seme hakk? sunulur. Beden kal?b? ise standart model olarak sunulmu?tur.

Arena Premium Snorkeling Set Unisex Siyah Yzc ?norkel 002018505

sportive.com.tr Bir yzc bireyin ihtiyalar? aras?nda yer alan rnlerdendir.

Siyah renk ve standart kal?p olarak imal edilmi? rn set ?eklindedir. Set ieri?i ise gzlk ve nefes borusu ile a??zl?k ierir. rn ala??ml? bir madde olarak imal edilmi?tir. ?yle ki Polikarbon, silikon, Thermoplastik elastomer, Thermoplastik rubber. rn sayesesinde deniz ya da havuz taban?n? izleyerek yzc olmak muhte?em keyifli olacak. Bu zevki denemek iin, sende rn edinmelisin!

Arena Tropical Summer Jr Tankini ocuk ok Renkli Yzc Mayosu 003085105

sportive.com.tr kaliteli rnler sunarak, yaz sezonunu aman?za ve pilajlara akman?za yard?mc? olacak! Platform; Erkek ve kad?n bireyleri d?nd? gibi, ocuklar?n ihtiya duydu?u rnleri de tasarl?yor. Bylelikle ise siz de?erli m?terileri ile bulu?turmaya yard?mc? olarak; yorulmadan kolayl?kla al??veri? keyfini ya?aman?za olanak tan?yor. yle ise yapman?z gereken tek ??k linklere t?klamak kadar olacak.

Pembe ve gri iki ayr? renk e?idi ile m?terilerine sunulan modeller; zevk ve ihtiyaca gre seme ?ans?n? sizlere b?rakm??. rn 12 ya?tan 15 ya?a kadar beden seimine sahiptir. ?nce ask?l? ve atlet tarz? ste sahip olan rnn, arka k?sm? da ne nazaran biraz a?a??da kesilmi? ve apraz ipler ile s?rt desteklenmi?tir. Ayr?ca st model k?sa kesime sahip olup, beli komple rtmez. Alt k?sm? ise k?sa ?ort model olarak tasarlanm??t?r. rn izgili ve desenli bir yap?da sunulur.