?lk Ad?m? At

?lk Ad?m? At

Her Eve Spor Laz?m

Her Eve Spor Laz?m

Spor yapmamak iin bazen kendimize bir dizi bahane s?ralar?z. Vakit yoklu?undan, fazla mesaiden, yorgunluktan veya sadece sporun nemini…

Spor

Post Grid #1

Trail Running Hakk?nda ?a??rt?c? Bir Syle?i!

Trail Running Hakk?nda ?a??rt?c? Bir Syle?i!

Sportive17 Kasım 20206 min read

Nike’?n trail (patika) ko?usu tarihi, 1978’de Amerika’n?n en iyi da?c?lar?ndan olu?an bir ekibin, dnyan?n ikinci en yksek zirvesi K2’de Nike ko?u ayakkab?lar? giyerek basecamp’a (anakamp yeri) yry?e ?kt???nda ba?lad?. O…

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?

car?? medya25 Şubat 20235 min read

Kar?n Kaslar?n? Glendirmenin Yollar?; Kar?n blgesi h?zl? ya?lanma oran? yksek olup kad?n erkek ay?rt etmeden herkesin rahats?z oldu?u ilk yerdir. Kar?n kaslar? dzenli sa?l?kl? beslenme ve spor al??kanl??? ile yeniden…

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?

car?? medya18 Şubat 20235 min read

Yulaf Ezmesini Sevmenin Yollar?; Yulaf besin de?eri yksek olmas?, sindirim sisteminin daha dzenli al??mas?n? sa?layan lifli yap?s? nedenleri ile sporcular?n temel besinleri aras?nda yer almaktad?r. Ancak kuru ve tat olarak…

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir?

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir?

car?? medya12 Şubat 20235 min read

Kas Yapmak ?in Neler Yemek Gerekir; Vcudunuzda kas ktlesini art?rmak ve ya? oran?n? azaltmak iin spor yapmak ve sa?l?kl? beslenmek ok nemlidir. Spor yapmak denildi?inde srekli antrenman yaparak kaslar?n?z? belirgin…

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler

car?? medya6 Şubat 20235 min read

K???n Evde Spor Yaparken Dikkat Edilecekler; K?? aylar?n?n gelmesi ile beraber d??ar?da yap?lan spor evde ya da spor salonlar?nda yap?lmaya ba?lan?yor. Evde yap?lan sporda nemli olan ki?inin kendine uygun egzersizler…