Kategoriler
?lk ad?m? at!

Spor Yapan Erkeklere Al?nabilecek Hediyeler

Spor yapan sevdi?iniz bir insan? sevindirmek veya motive etmek iin hediye ar?yorsan?z ?ansl?s?n?z ki birok alternatif seene?iniz bulunur. Hangi sporu yap?yor ise ona uygun bir para semek veya ihtiyac? oldu?unu d?nd?nz bir rne ynelmek hem sizin i?inizi kolayla?t?r?rken hem de alaca??n?z hediyenizin kullan?lma ve be?enilme oran?n? da artt?racakt?r. Sizler iin basitten zele hediye alternatiflerini derledik.

En Temel: Spor antas?

Erke?e hediye semek ok zordur biliriz. Genelde hediye alma konusunda erkekler ok ?ikyet eder ancak kad?nlara hediye almak ok daha kolayd?r. nk her alanda birden fazla rn ile sadece semeleri ve kasaya gitmeleri yeterli. Oysaki erkek rnlerinin seene?i daha az ve erkekler bu konuda kad?nlardan daha tak?nt?l?. Sevdikleri veya kullanmaktan ho?land?klar? markaya kadar d?np irdelemek gerekir. Bu zorlu?a girmek istemiyorsan?z ona bir spor antas? hediye edin ve b?rak?n iini o doldursun. Spor yapan erkekler ise zellikle spor antas?n? ok fazla kullan?r ve biraz daha klasik bir model tercih ederek gnlk hayat?nda da kullanmas?n? sa?layabilirsiniz.

Yeme?im Yan?mda Olsun Diyenlere ise Termos anta

Spor yapan ki?iler ayn? zamanda aktif bir hayata da sahipse termos antalar?n? yanlar?nda ta??mak beslenme dzenleri iin olduka nemlidir. zellikle dzenli spor yapan ki?ilerin zel beslenme programlar? bulunur ve yemeklerini evde haz?rlay?p gn iinde tketmeyi isterler. Spor antas?nda yemek ta??makta mmkndr ancak dklmesi veya bozulmas? gibi baz? olumsuzluklara sebep olabilir. Bu sebepten byle bir ya?ama sahip erke?e termos anta hediye ederseniz hayat?n? kolayla?t?rm?? olacak ve onu d?nd?nz hissettirebilirsiniz.

Yelek- Tshirt- Mont

st giyim olarak s?n?fland?r?lan bu grup hediyeler gzeldir ve be?enilmeme olas?l??? ok azd?r. Yine yapt??? spora uygun dilerseniz hava geirgen zelli?e sahip bir tshirt veya spor sonras? giyebilece?i yelek veya mont alabilirsiniz. Bilinmelidir ki erkekler kad?nlara gre daha fazla ?r ve spor yaparken vcut ?s?s? ykselece?inden spor sonras? sa?l???n? d?nmek ad?na hediye edilebilir.

Shaker rnler

Hediye almay? d?nd?nz ki?i takviye g?dalar almay? ve iecekleri seviyor ise ona uzun mrl paslanmaz elikten yap?lm?? shaker seebilirsiniz.

Alt Giyim

Spor yapan ki?ilerin birden fazla tak?m? bulunur. Bu sebepten bir spor ?ortuna kim hay?r diyebilir ki? Spor esnas?nda giyilen k?yafetler ok nemlidir. Yapt??? sporda rahat etmesini sa?layacak ayn? zamanda gzede hitap eden bir ?ort kesinlikle ok ho?una gidecektir. Tarz?n? ?renmek iin onun ?ortlar?ndan esinlenebilir veya daha farkl? bir kesim seerek yenilik katabilirsiniz.

Alternatif Seenekler

Bunlar? herkes d?nr ben daha yarat?c? ve birazda esprili bir hediye ar?yorum diyorsan?z dilerseniz termos antan?n ierisinde gnlk ?nn haz?rlay?p hediye edebilirsiniz. Bu onu ok daha mutlu edecektir. Muzip bir ?eyler istiyorsan?z ve eper eldiven kullan?yorsa zerine isminin yaz?l? oldu?u veya sevdi?i bir karakterin bask?s?n?n yap?ld??? eldiven de gayet gzel olacakt?r. Yahut onunla spora bile ba?layabilir veya bu kadar u?ra?a girmek istemiyorum yznde tatl? bir tebessm bana yeter diyorsan?z ona sevdi?i bir yemek hediye edin. Mesela f?st?k ezmesini birok sporcu antrenmandan nce tketmektedir. zerine tatl? bir not veya ?a??rmas?n? sa?lamak ad?na zel bir kutuda haz?rlayabilirsiniz. Seim tamamen sizindir. Fikir bizden geli?tirip kullanmak sizden olsun.