Kategoriler
?lk ad?m? at!

Ya?murda Spor Yapmak ?in ?htiyalar?n?z Nelerdir?

Yaz? geride b?rakt?k ve sonbahar aylar?n?n gzel zamanlar?nday?z. Hala s?cak olan havan?n alt?nda birden ba?layan sa?anak ya?murlar kap?m?z? ald?. Her mevsimin oldu?u gibi sonbahar?nda gzellikleri ba?kad?r. Giyinirken olduka karars?z kald???m?z ?u gnlerde spor yaparken daha temkinli davranmal?y?z. Spor yapmak isteyen ki?ilere hava ?artlar? sadece bahane olsa da ya?mur alt?nda spor yapan ki?iler bu zevki bir kere ya?ad?klar?nda bir daha vazgemeyecek ve ya?murun ya?mas?na sevinecektir. Ya?murla spor yapmak hem bedeninize hem de ruhunuza zgrlk verir. Ar?nd?r?r! Sizde bu keyfi ya?arken yapt???n?z spordan daha fazla keyif almak istiyor veya henz deneyimlemediyseniz bu ana ortak olmak istiyorsan?z dikkat etmeniz gereken noktalar? irdeleyece?iz.

K?yafetlerin nemi

Sadece ya?mur var ve hava ?artlar? ok sert de?il ise ya?murluk giymeniz yeterli olurken ok so?uk ?artlarda spor yapacaksan?z st ste giyinmeniz gerekebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en nemli para bedeninize de?en giysidir. Mutlaka pamuklu veya terinizi emen bir kuma? tercih edilmelidir. Onun zerine hava ?artlar?na ba?l? olarak ya?murluk, sweatshirt veya ceket tercih edebilirsiniz. Rzgrl? havalarda ya?murluk yerine suyu iten k?yafetler tercih edilebilir. Ya?murluk nemi hapsedece?inden vcut ?s?n?z? normalle?tirmeyecektir. Ya?murlu havada ko?man?n bir di?er inceli?i ise k?yafetlerinizin grnr olmas?d?r. Neon renkler veya ????? yans?tan renkler fark edilebilirli?inizi artt?racakt?r. zellikle yol kenar?nda spor yapacak iseniz olduka nemli bir detayd?r. Spor yaparken kendinizi korumak iin boyunluk ve ?apka da tercih edebilirsiniz. Sa?anak ya?murda zellikle n k?sm? kapatan modeller tercih ederek nnz grmeyi kolayla?t?rabilir ve daha rahat hareket edebilirsiniz.

Ayakkab? Tercihi ve Bak?m?

Ya?murda spor yaparken en fazla etkilenen spor ayakkab?lar?d?r. Spor esnas?nda ayakkab?n?z?n ne kadar kirlendi?i ve ?slanmas? herhangi bir sorun olu?turmaz ancak spor sonras?nda dikkat edilmelidir. Ayakkab?n?z? uzun sreli kullanmak ve ayak sa?l??? iin spordan sonra mutlaka temizlemeli ve kendi halinde kurutulmaya b?rak?lmal?d?r. Ya?murda ?slanan ayakkab?lar?n?z?n formunu korumas? ve bozulmamas? iin gazete ka??tlar?ndan faydalanabilirsiniz. Kal?p kullanmakta i?e yarar ancak gazete ka??tlar? nemi ekece?inden daha etkilidir.

Yan?n?za Alaca??n?z E?yalar?n Muhafazas?

Ya?mur alt?nda ve a?k havada diledi?iniz sporu aletsiz bir ?ekilde yapabilirsiniz. Ancak hem hareket ediyor olu?unuz hem de havan?n ?slak olu?u yan?n?za alaca??n?z e?yalar?n az olmas?na ve korunakl? olmas?na dikkat eker. zellikle elektronik e?yalar?n? korumak iin mutlaka su geirmez k?l?flar veya plastik torbalar kullan?lmal?d?r.

Dikkati Elden B?rakmamak Gerekir

Islak zeminde spor yapman?n en nemli ilkesi her zaman temkinli ve dikkatli hareket etmektir. Bir alan belirleyip ya?murun muhte?em ezgisi e?li?inde egzersiz yaparken sadece kendinize odaklanman?z gerekirken e?er ko?acak iseniz ad?mlar?n?za ayr? bir ehemmiyet vermek gerekir. Zeminin yap?s?na gre e?itli sorunlar do?abilir. zellikle beton veya toprak bir zemindeyseniz kayma ihtimaline kar?? ad?mlar?n?z? sa?lam atmaya zen gsterebilirsiniz. Ya?mur bazen gz korkutabilir ve sonras?nda ayr? bir temizlik gerektirebilir. Ancak ilk ad?m? att?ktan sonra gerisi zgrlk gerisi mcadeledir. Keyifli sporlar dileriz