Kategoriler
Kendini motive et!

Bir Elmanın İki Yarısı Değil Miyiz? Kadın ve Erkeğin Fizyolojik Farkları

Erkekler ve kadınlar… Bir araya gelemeyen ancak birbirinden de kopamayan bazen aynı yerde bazen karşı taraflarda toplanan cinsiyet farklılığı karşımıza çıkmaktadır. Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmaya çalışıldığı 21. Yüzyılda erkeğin kadından daha üstün sayılmasının sebebi fiziki farklılıklar mıdır? Genetik olarak farklılığın yanı sıra kadın ve erkeğin birbirinden farkı nedir? Sizler için irdeledik.

Fiziksel Farklılıklar

Kızların erkeklere oranla daha erken olgunlaştığı doğrudur. Kızlar erkeklere göre ortalama iki yıl daha erken gelişmektedir. Kemik gelişimi ise erkekler kızlara göre daha geç tamamlanır. Erkekler 22 yaşına kadar kızlar ise 18 yaşına kadar kemiklerde gelişim gösterir. Kadınların eklemleri erkeklere oranla daha incedir ve yüzey bölümleri daha dardır ayrıca kızların diz ve bacak eklemleri erkeklere oranla daha büyüktür. Omuzları erkeklere oranla daha dardır ancak kalçaları daha geniştir. Çünkü kalça genişliğini sağlayan kalça yağ tabakası kadınlarda daha fazladır. Bu sebepten kalça bölümündeki bölgesel yağlanma kadınlarda daha fazla görülür. Kadınların omurga uzunlukları erkeklere oranla daha kısadır ve kadınların kuvvetleri daha azdır. Ancak küçük kas gruplarındaki gelişmişlik kadınların daha becerikli olmasını sağlarken aynı zamanda bedensel sporlarda da daha başarılı olma şanslarını arttırır. Kadınların yağ oranı daha fazladır ve östrojen hormonu ile uzun kemikleri daha çabuk gelişmektedir.

Kas ve Sinir Sistemi

Kadınların kas kitlesi erkeklere oranla %20 ila %30 oranında daha azdır. Kas kütlesini arttırmak için kadınlarda en geniş sınır 20 yaş iken erkeklerde bu sınır 25’tir. İlerisinde de gelişim gösteren kas kütlesi için kritik eşik önemlidir. Kadınlar erkeklere oranla daha esnek kas yapısına sahipken yine kadınların tendonları daha ufaktır. Ağrı eşiği kadınların daha fazlayken erkekler ise kadınlardan daha kuvvetlidir.

Kadınların Kalbi Daha Farklıdır

Kadınların kalbindeki damalar erkeklere göre daha kısadır ve bu sebepten kadınlar kalp rahatsızlıklarına daha dayanıksızdır. Kalp hastalıkları erkeklerde daha fazla gözlense de kadınların ölüm oranı daha yüksektir. Kadınların kalbi erkeklere oranla daha küçüktür ve kadınların kalp kapakçıkları erkeklere daha gevşek olduğundan daha fazla kalp çarpıntısı görülür. Kadın kalbi erkeğin kalbine göre daha hassastır. Sadece duygusal değil fiziksel anlamda da hassas olan kadın kalbi kadınların daha fazla göğüs ağrısı yaşamasına neden olur. Kadınların kalbi dakikada ortalama 80 kez atarken erkeklerde bu rakam 70’tir.

Diğer Farklılıklar Nelerdir?

Erkeklerin kolları, bacakları ve omuzları kadınlara göre daha genişken kadınların ise kalça kemikleri geniştir. Erkekler dakikada 20 kez soluk alıp verirken kadınlarda bu sayı 25tir ve ikisi de aynı oranda solur. Erkekler kadınlara göre daha salgındır ve kadınlardan daha kuvvetli olmaları psikolojik anlamda saldırganlıklarını arttırmaktadır. Erkeklerin derisi kadınlara göre daha kalındır. Deri altı yağ bezleri ve ter bezleri daha fazladır ve bu durum daha fazla terlemelerine yol açarken derilerinin daha yağlı olmasına neden olur. Kadınlar genel olarak erkeklerden daha güzel kokarken erkeklerin ten kokuları kadınlara oranla daha fazladır. Son olarak ise kadınlar erkeklerden çok daha fazla duyar ve çok daha fazla işitebilir. Kadın fiziksel olarak erkekten daha narin ve hassasken erkeklerden daha güçlü olma çabasını takdir ediyor ve kendilerine daha fazla güvenerek tüm kadınlarımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.