Kategoriler
Kendini motive et!

Kronik Yorgunluktan Kurtulman?n Yollar?

Kronik Yorgunluktan Kurtulman?n Yollar?, D?k enerji, srekli kendini yorgun hissetme halinin uzun sre srmesi kronik yorgunluk olarak tan?mlanmaktad?r. Uyan?ld??? andan tekrar uykuya geilen sre zarf?nca ki?inin srekli kendini yorgun hissetmesi durumu ki?ilerin ya?am kalitesini d?rmektedir. Bu srecin aylar belki de y?llar srmesi ya?am enerjisini eken bir durumken birka neri ile kronik yorgunluktan kurtulmak mmkndr.

Dzenli Spor Yap?lmal?

Dzenli egzersiz yapmak zannedilen gibi vcudu yormak tam tersi bir enerji verir. Stres, uyku kalitesinin d?kl?, depresyon, mevsim gei?leri ve huzursuzlu?a sebep olan fiziksel ve psikolojik etkileri azaltmak iin dzenli egzersiz yap?lmal?d?r. Dzenli antrenman yaparak kaslar?n?z?n al??mas?n? sa?layarak ve spor yaparak mutluluk hormonu salg?lanmas?n? sa?larken kalp ve di?er tm organlar iinde egzersiz yapmak olumlu etki edecektir. Haftan?n birka gn yapaca??n?z antrenmanlar ya?am kalitenizi artt?rman?z? sa?larken ayn? zamanda kronik yorgunluk halinde de sizi uzakla?t?rmada etkili olacakt?r.

Kronik Yorgunluktan Kurtulman?n Yollar?
Kronik Yorgunluktan Kurtulman?n Yollar?

Kronik Yorgunluktan Kurtulman?n Yollar?; S?v? Al?m?na Dikkat Edilmeli

Vcudun en nemli ihtiyalar?ndan biri de yeterli miktarda s?v? tketimidir. Gemeyen yorgunluk hali ierisindeyseniz yeteri kadar s?v? tketmiyor olabilirsiniz. Vcudun susuz kalmas? durumunda yorulacakt?r ve bu durum enerjinizde d?kl?e sebep olacakt?r. Vcudun hareket edebilmesi ve gnlk ihtiyalar?n?z iin size hareket zgrl? verebilmesi ve organlar?n do?ru al??abilmesi iin s?v? nemlidir. Gn ierisinde 2 litre kadar su tketiminin yan? s?ra e?itli iecekler ile s?v? tketimini artt?rmaya zen gsterebilirsiniz. Antrenman ncesinde de s?v? tketimi yap?lmal? iken su imekten ho?lanm?yorsan?z iece?inize tar?n, salatal?k, nane veya limon gibi aromatik tatland?r?c?lar katabilirsiniz.

Dengeli ve Dzenli Beslenme

Srekli bitkinlik ierisinde gnlk hayat?n?z? srdryorsan?z ok fazla i?lenmi? g?da tketiyor veya ya?l? yiyecekler tketiyor olabilirsiniz. Kt beslenme olarak tabir edilen bu beslenme vcudun ok fazla yorulmas?na neden olurken metabolizman?n da yava?lamas?na neden olacakt?r. Bu durum hem enerjinizi d?rrken hem de kilo alman?za sebep olur.

Ya?l? ve baharatl? yiyecekler ayn? zamanda kan ?ekerinin dengesiz hareket etmesine neden olaca??ndan ani bast?ran al?k ve tatl? krizlerini de tetikler ve durum yine yorgunluk sebepleri aras?ndad?r. Enerjinizi do?ru kullanmak ve kronik yorgunluk durumundan kurtulmak iin dengeli ve dzenli beslenmek gerekmektedir. K?rm?z? et, taze sebze ve meyve ve lifli g?dalar?n tketimi dengeli bir ?ekilde sa?lanarak sa?l?kl? bir beslenme program? ile enerjinizi daha verimli kullanabilirsiniz.

Kronik Yorgunluktan Kurtulman?n Yollar?; Kendinizi Mutlu Edin

Kronik yorgunlu?un sebepleri aras?nda ki?inin kendisine ok fazla vakit ay?ramamas? da gelmektedir. Stres dzeyinizin yksek olmas?, ruh halinizin ok fazla ini? ?k?? ya?amas? veya fiziksel sorunlar sizi bitkin bir hale getiriyor olabilir. Bu durumdan kurtulmak iin stres ile ba?a ?kma yntemleri geli?tirmeniz gerekmektedir. Stresle ba?a ?kabilmek iin kendinize zaman ay?rmal? ve sizi mutlu edecek aktiviteler ierisinde yer almal?s?n?z. rne?in bir sahil kenar?nda dzenli yry?e ?kabilir veya sevdi?iniz bir mzik e?li?inde keyifli anlar geirebilirsiniz. Kitap okuyabilir, puzzle yapabilir veya meditasyon yapabilirsiniz. Hayat?n?zda yapaca??n?z etkili ancak basit dokunu?lar kronik yorgunluktan kurtulman?z mmkndr.