Kategoriler
Kendini motive et!

Yaz Aylar?nda Fitness Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yaz Aylar?nda Fitness Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler; Yaz s?caklar?n?n halen etkisini gsterdi?i bu gnlerde zaman zaman spor yapmak ki?ileri zorlayabiliyor. Ancak spor zaman dinlemek ve drt mevsim yap?lmal?d?r nk zaman durmaz ve sporsuz geen her gn kay?p zaman say?labilir. Sizde bu d?ncede iseniz ve yaz k?? demeden spor keyfinizi devam ettirmek istiyorsan?z yaz aylar?nda birka hususa dikkat ederek spor program?n?z? ayn? ?ekilde uygulamaya devam edebilirsiniz. Spordan verim almak ve yaz s?caklar?ndan olumsuz etkilenmek istemiyorsan?z dikkat etmeniz gerekenleri yaz?m?zda bularak yaz?nda spor keyfini ?karman?z mmkndr.

Egzersizden nce

K?? aylar?nda fitness program? uygulayanlar bilir ki ?s?nma hareketleri ok nemlidir. Yo?un ve orta tempolu her egzersizden nce nas?l ki ?s?nma hareketleri yap?l?yor ise yaz program?n?zda aynen devam etmelidir. Antrenman ncesi ?s?nma hareketlerinde bulunmak sakatl?klar?n ya?anma ihtimalini azalt?rken ayn? zamanda kaslar?n?z? da spora haz?rlamak iindir. Bu sayede antrenmandan daha fazla verim alabilirsiniz. Havan?n s?cak olu?u ve daha fazla efor sarf etmeniz sizi yan?lmas?n. Kaslar?n?z havan?n s?cakl???na gre de?il sizin hareketlerinize gre ?s?nmaktad?r. Bu sebepten her antrenman ncesi ortalama on be? dakika kadar ?s?nma hareketleri yap?lmal?d?r.

Ne Zaman Spor Yap?lmal??

Sporun yap?lmas?n?n temel amac? sa?l??? korumakt?r ve sa?l???n?z iin spor yaparken sa?l???n?zdan olmak istemiyorsan?z gne?e ne zaman ?kman?z gerekti?ini bilmelisiniz. E?er a?k havada spor yapacak iseniz gne?in zararl? ???nlar?ndan korunmak ve nabz?n?z? kontrol alt?nda tutabilmek iin 12:00/17:00 aras? gne?in alt?nda spor yapmaktan ka?nmal?s?n?z. Gne?in ???nlar?n?n daha dik a?yla geldi?i bu saatler ok fazla s?v? kaybetmenize, terlemenize ve nabz?n?z?n a?lmas?na neden olmaktad?r. Bu sebeplerden tr sabah saatlerinde yahut ak?amzeri a?k havada spor yapman?z uygun olacakt?r ayr?ca saat ka olursa olsun gne?e kar?? cildinizi korumak ve gne?in zararl? ???nlar?ndan daha az etkilenmek iin koruyucu kremler srmeyi ihmal etmeyip ?apka gibi koruyucu aksesuarlar takabilirsiniz.

Yaz Aylar?nda Fitness Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yaz Aylar?nda Fitness Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bol S?v? Tketilmeli

Spor hayat?n?za olumlu katk?da bulunmak ve gnlk ihtiyalar?n?z? kar??lamak iin gnlk tketmeniz gereken su miktar? mutlaka al?nmal?d?r. Yaz aylar?nda ise bu miktar?n biraz zerine ?kman?zda bir mahsus bulunmamaktad?r. zellikle spor yap?yor iseniz gnlk tketmeniz gereken su miktar?n?z? 3 litre olarak belirleyebilirsiniz. Yeteri kadar su tketilmedi?inde vcudunuz dehidrasyona u?rayabilir ve enerji d?kl? ya?ayabilirsiniz. Ayr?ca enerjinizin d?mesi spordan alaca??n?z verimi de d?recektir. Yine hat?rlatmak isteriz ki vcudun susuz kalmas? deme de neden olaca??ndan fit bir grnm elde ederken vcudunuzun ?i?mesi sorunu ile kar??la?abilirsiniz.

Ne Giyilmeli?

Yaz aylar?nda spor yaparken terlemek ok daha nemlidir. Terlemek toksinlerin at?lmas? iin iyidir ancak ok fazla terlemenin sak?ncalar? bulunmaktad?r. E?er koyu renkli, kal?n ve sizi daha fazla terletecek k?yafetler tercih ederseniz zerinizde a??rl?k hissederken kt kokular da olu?abilir ve bu ?artlarda sporunuzu konforlu bir ?ekilde gerekle?tiremezsiniz. K?yafetlerinizin kuma?? ince ve teri emen zellikte olmal?d?r. Baz? kuma?lar?n ise so?utucu etkisi bulunmaktad?r. A?k renkli k?yafetler ise ister tshirt ister bstiyer ister tayt veya rahat hareket etmenizi sa?layan rnler giyerek yaz fitness keyfi srebilirsiniz.