Kategoriler
Spor branşını seç!

İzcilik Hakkında Rehber

Irk, cinsiyet, dil ve din ayırt etmeksizin, politik amacı bulunmayan doğayla bütünleşme etkinlikleri olarak düzenlenmiş olan izcilik, açık görüşlülük, kavrama ve kabiliyetlerin farkına varılması için önemli bir spordur. İzcilik hakkında rehber bilgiler, doğa ve kamp sırasında grup çalışmalarının yapılması, hazırlıkları ve toplanma kurallarını öğrenmeye faydalı olacaktır.

İzcilik Nedir, Tarihçesi?

Doğayı çok seven Lord Baden Powell ile başlayan izcilik, 24 kişi ile 1907 yılında ilk defa Browsea adasında gerçekleşmiştir. Savaşla birlikte gelişen izcilik, doğanın içinde hayatta kalmak ve doğaya saygı felsefesini de benimseyerek, insani taraflara yöneldi. Zaman içerisinde kabilelerin de gözlenmesiyle Afrika’da çocukların kabiliyeti, doğaya uyumu ve cesaretli olmalarıyla da spor sanatı arasında yerini aldı.

İzcilik, doğayla bütünleşme, anlama ve kavrama yeteneklerini artırarak, ön yargıları kırmak, becerileri geliştirmek ve grup halinde hareket etmek için önemli bir etkinlik haline gelmiştir. Doğaya saygı ve uyum için izcilik tıpkı bir orduda olduğu gibi görev ayrımları, bölümleri ve faaliyet alanları olarak da değişmektedir.

İzcilik Nasıl Yayılmıştır?

İzcilik askeriyeden ayrı olarak 24 erkeğin birlikte tıpkı kabileler gibi yaşamaya başladığı dönemle denk düşmektedir. Doğanın içinde yaşamak ve doğayla uyumlanmak için kullanılan materyaller belirlendi, felsefi olarak da yaklaşımlarla askerlikten sıyrılarak tamamen bireysel gruplaşmaya dönük bir anlam niteliği taşıdı.

 • İzcilik çocuklarda kabiliyet ve becerileri artırdı.
 • İnsanların doğadan kopmamasını sağladı.
 • Liderlik ve yavrukurt felsefesiyle grup halinde hareket etmeyi öğretti.
 • Doğayı keşif etmeyi, merak ve hayatın izlerini takip etmeyi öğretti.

Korunmak, kontrol ve grup halinde hareket etmek benciliği de geride bırakmaktadır. Bu doğayla bütün olmak için oldukça önemli görülmüş, izcilik hakkında rehber bilgilerde ilk sırayı alarak, öncelikleri kendimize göre değil, gruba göre değerlendirmeyi gerektirmiştir.

İzcilik Nasıl Yapılır?

Grup çalışması olan izcilik, değişimin önemine ve çevreye karşı duyarlılığa önem verirken, bireyin kendini tanıması için de bir yöntemdir. Hayal dünyasını genişletir, açık fikirli olmayı sağlar ve yeniliklere açık olmayı sağlar. Bu nedenle izcilikte her zaman doğadaki materyalleri kullanmak önemli, birlikte hareket etmek ise ilk temel noktadır.

 • Birlikte karar verme ile yer belirlenmesi
 • Grupla çadır kurulması
 • Kesici ve yakıcı materyallerle kamp alanının ihtiyaçlarının karşılanması
 • Zamanın iyi kullanılması
 • Dikkat, odak ve korunmaya öncelik verilmesi
 • Zorlu koşullara karşı hazırlıklı olunması
 • Olası durumların gözden geçirilmesi

Grup çalışmasıyla birlikte izcilik orman, dağ ve açık arazilerde yapılarak, doğayı ve çevreyi tanıyarak, açık bir alanda kendini ve grubunu koruma üzerine geliştirilmiş bir felsefeye sahiptir.

İzcilik Hakkında Rehber

Nasıl İzci Olunur?

İzci olmak için belirli bir izci grubuna katılmak ve kademe kademe tecrübe sahibi olmak gerekmektedir. İzcilik spor olarak, lisansla birlikte izci adayının kabiliyetini kullanma ve verimli bir grup çalışması içinde yer alma özelliğine bağlı olarak analiz edilmektedir.

İzcilik hakkında rehber görevi alan kişiler, kış ve yaz aylarına göre izcilerin doğadaki uyumlarına göre onlara belirli görevler vererek, unvanlarına göre görev bilinci elde etmelerini sağlamaktadır. Hiyerarşik bir düzen bulunmakta ancak bu sadece liderlik ve grup yönetimi için önem arz etmektedir. Amaç kimseyi kullanmak değil, herkesin kendi görevini yapmasını sağlamaktan geçmektedir.

İzci Olmak İçin Ne Yapılmalıdır?

İzci olmak için Kulüblerine üye olmak gerekmektedir. Katılımcıların sayısına ve görev dağılımına göre izcilik yapılır, kış ve yaz aylarında kamplar düzenlenir. Bu dönemde şartlara ve izcinin yeteneklerine göre görevleri değişmektedir.

 • İzcilikte belirli bir görev vermek yerine görevi izcinin seçmesi sağlanır.
 • Tüm faaliyetler birlikte yapılarak, düzenin herkesin bilinçli olarak sağlaması amaçlanır.
 • Çevre ve yaşam koşulları göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.
 • Kamp sırasında nöbet tutma, çadır kurma, yemek yapma ve yemek dağıtma gibi bütün görevler ayrılacaktır.
 • Aday izcilerin kamp sırasındaki verimlilikleri ve farkındalıklarına göre yıl sonunda belirli görevler almaları sağlanır.

İzci Kampları Nerelerde Yapılır?

İzci kampları için seçilen yerler ormanlar ve açık arazi bölgeler olabilmektedir. Kamp alanlarında yapılan izcilik her grubun kendine ait çadırı olması, yemek ve içecek malzemeleriyle komin bir hayat sürmelerini sağlayacak materyallere sahip olmalarını sağlar.

İzcilikte o gün toplanan yiyeceklerin yenmesi, ateş yakma ve çevreyi temiz tutma gibi önemli unsurlara yer verilir. Aynı zamanda kamp sırasında anlayışlı olma, paylaşma ve ortak alan yönetimleri de izciliğin temellerini oluşturmaktır. Bencilik yerine paylaşmak ve birlikte hareket ederek güzel bir yaşam alanı kurmak amaçlanır. Bu deneyim 1 hafta, 15 gün ve 1 aya kadar yaz ve kış kamplarına göre belirlenen bölgeler üzerinden uygulanarak tecrübe edilmektedir.