Kategoriler
Spor bran??n? se!

Kayak Sporu Nas?l Yap?l?r?

Kayak sezonu a?ld?! Kayak?lar pistleri oktan doldurdu bile. Uluda?da, Palandken de otellerdeki doluluk oranlar? yzde yze kadar ula?t?. Hal byle olunca, tatillerini kayak yaparak geirmek isteyenlerin de akl?nda tek bir soru canland?… Kayak nas?l yap?l?r?

?lk Kez Kayak Yapacaklar Dikkat!

Hafta sonu tatilinizi k?? sporlar?n?n vazgeilmez adreslerinden birinde geirmeye karar verdiniz. Kayak k?yafetlerinizi zenle setiniz, art?k her ?eyiniz haz?r. Amatr ki?iler iin kayak asl?nda hep daha heyecanl? bir aktivite olmu?tur. nk d?mek, kalkmak bu sporun zellikle de amatrlerin do?as?nda vard?r. Sporu e?lenceli de k?lar asl?nda bak?ld???nda. Fakat bir yerinizi sakatlamamak a?s?ndan ve keyifli bir kayak keyfi ya?ayabilmek a?s?ndan yapabilecekleriniz var elbette!

Acele Etmeyin!

Bu noktada acele etmemek olduka nemli bir husus. yle ki kayak tak?mlar?n?za sar?l?p hemen dik parkurlara ko?may?n. nk ilk olarak aya??n?zdaki kayak tak?mlar?na al??man?z gerek. Bunun iin dz bir zeminde al??t?rma yapmak, ilk birka denemeyi byle bir zeminde gerekle?tirmek nemli. Durmay? ?renin, kayak ile kendinize yn vermeyi ?renin. Bunlar herhangi bir kazan?n da nne geebilmek iin nemli maddeler. Batonlar kayak yaparken h?z kazanman?zda ve destek alman?zda olduka yard?mc? olacak ekipmanlardand?r.

Durmak ?in Ne Yapmal??

Amatr kayak?lar?n bu soruyu s?ka sordu?unu grmek mmkndr. Durmak iin kar sapan? hareketinden yard?m almak yeterli olacakt?r. Ayr?ca bu hareket yava?lamak iin de kullan?l?r. Bunun iin kayak tak?mlar?n? ters V ?ekline getirmek, daha sonras?nda ise ayak i k?s?mlar?n? yere basmak yeterli olacakt?r. Bu anlat?lanlar pratik ile birka kez denendi?inde art?k ok daha kolay gelecektir.

Yn De?i?tirmek Nas?l Mmkn?

Kayak yaparken yn de?i?tirmek istedi?imizde yard?m alaca??m?z tekni?in ad? slalom olarak kar??m?za ?kar. Slalom tekni?i yaparken vcudu sa?a, sola evirmek ya da kayak tak?m?n?z?n ynn kontroll biimde de?i?tirmek yeterli olacakt?r. Bacaklar kayak sporunda olduka fazla yorulur. Bu hareket ise kaslar?n?z?n dengeli biimde yorulmas?na olanak verecektir. Kazalar?n da byk lde nne geecektir.

zel Ders ile Teknikeri ?renmek de Seenekler Aras?nda!

Kayak yapmay? ?renmenin bir di?er yolu da kayak dersleri elbette. Kayak dersleri Uluda?da, Kartepede ve daha pek ok merkezde verilebilen hizmetlerdir. Kayak merkezlerinde size ders verebilmek iin hocalar bulunur. Saat baz?nda belirlenen bir fiyatta karar k?l?n?r. Kayak hocas? profesyoneldir, alan?nda i?inin ehlidir. Bu a?dan size byk bir yarar sa?layacakt?r. Kayak hocalar? genellikle ilk derslerde temel hareketleri ?retir. Bunlar durma, yn de?i?tirme gibi hareketlerdir. Kendinizi yeterli hissetmedi?iniz takdirde ekstra dersler alabilmek de mmkndr. Hatta bu yolu izleyerek bu alanda profesyonelle?en ki?iler bile mevcuttur. Burada nemli olan azimdir, yetenektir. zel kayak derslerine ay?racak btem yok diyenler iin ise yukar?da belirtilen teknikler ve biraz u?ra?, azim sonucu ba?ar?y? yakalamak mmkn olacakt?r.