Kategoriler
Spor branşını seç!

Ohm Mantrası Nedir?

Herkes yoga yapanların OM gibi bir sözcüğü tekrar ederek söylediğini bilir. Ancak çoğumuz bu sözcüğün tarihini ve neden kullanıldığını bilmiyoruz. Ohm sesi rahatlatıcı etkisinin yanında içeriğinde anlamlar da yüklü olan bir sözcüktür. Hinduizm dininin inanışları içinde yer alır. Mistik güçlere ve enerjiye çok inanılır. Bu sözlerin kendi içlerinde mistik anlamları vardır.

Mantra Nedir?

Mantra bilinci temizlemek amacı ile yapılan şeylere verilen addır. Anlamalrına göre bir kelime haline gelmiş olan mantra, iki kelimeden oluşmuştur. Bu kelimeler ‘man’ ve ‘tra’ kelimeleridir. İlk kelime olan man kelimesi düşünmek anlamına gelir. Tra kelimesi ise özgürleşmek anlamına gelir. Kelimenin anlamı: düşüncelerden özgürleşmek.

Düşünce Özgürleştirmek

Mantra,çok farklı şekillerde karşımıza çıkar. Farklı şekillerde mantralar vardır. Bunlar insanların kötü enerjiden uzaklaşması, kötü düşünlerden kurtulması için yapılan şeylerdir.

Bilinçaltımız otomatik olarak bir şeyleri kaydeder. Bunların iyi ya da kötü olması elimizde değildir. Bunun önüne geçebilmek için evren dili kullanılarak bilinçaltına bir mantra gönderilir. Bu mantra genelde evren diline uygun seslerden oluşur. Seslerin amacı titreşim ve tınlama yakalamaktır. Doğaya ulaşacak olan sesin birbiri ile uyumlu titreşimli sesler olması gerekir.

Mantra Sesleri

Birçok mantra sesi vardır. Bu sesler özel olarak düşünülen ve bilinçaltını yönlendirecek şekilde kullanılan seslerdir. Çok farklı mantra sesleri vardır. Bunlardan en temel olanları; ohm shrim, gam, glaum gibi seslerdir.

Temel sesleri doğru söylemek çok önemlidir. Anlamları bilinip hissederek söylendiği zaman bu sesler zihindeki tıkalı kanalları açar. Ruhu dinlendirir ve hayat enerjisi yakalamanızı sağlar.

Ohm Anlamı

Om, ohm, aum olarak farklı şekillerde karşımıza çıkan bir mantradır. Aslında doğru telaffuzu aum sesidir. Bu sesin anlamı ise harfler ile bağdaşmıştır. Ohm mantarsı zihni açar, ruhu dinlendirir ve arındırır. Kötülüklerden arınmak, temiz bir bilinçle çalışmak için bu mantra kullanılır.

Ohm yani aum kelimesinin harfleri bazı şeyleri temsil eder. Bilinçli halimiz, bilinçsiz halimiz, özgürlük ve kurtuluş anlamlarına gelir. Aum oldukça mistik bir sestir. Bunu bir dua gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü Hinduizm ve Budizm inanışlarında bu mantra sesleri aynı zamanda duadır. Kötülüklerden arınmak ve temiz bir ruha sahip olmak için edilen dua, anlamlı harf ve sözcüklerden oluşmalıdır. Bu nedenle yazılışından okunuşuna her şeyin bir anlamı vardır.

Mantralar Özellikle 3 Harfli

Mantra seslerinin çoğu üç harflidir. Üç harfli olmasının sebebi telaffuz etme kolaylığı sağlansın diye değildir.  Mantralar, dikkatle incelendiğinde birçok anlam çıkabilir. Birçok farklı inançta kullanılan sesler hepsinde özel anlamlara sahiptir. Genel olarak ise üç harfli oldukları görülür. Üç harfli olmalarının sebebi tesadüfî değildir.

Üç sayısı birçok inanışta kullanılır. İnsanların üç hakkı vardır. Bu herhangi bir söz gibi gelebilir size. Ancak Hinduizm ve benzeri inanışlarda bu kabul görür. Üç hakkımız vardır ve bunu iyiye kullanmamamız gerekir. Dualar üç kez tekrar edilmelidir. Üç kez tekrar edilen dualar tanrıya ulaşır. Çünkü numerolojide üç, tanrıyı temsil eder.

Dikkatli Okunması Gerekir

İnanışlara göre dua etmek her zaman kutsal ve dikkatli yapılması gereken bir eylemdir. Mantra ile zihnimizi açmak istiyorsak da dikkatli yapmamız gerekir. Telaffuz ederken doğru harfleri söylememiz gerekir. Ayrıca seslerin uyumunu yakalayarak titreşimli bir şekilde içten gelerek söylenmelidir. Doğru okunduğu zaman ruhunuzu dinlendirdiğini ve zihninizi açtığı söylenir. Zihin açma sözcüğü zeka anlamında değildir. Zihni kötü düşünce ve enerjiden kurtarmak için yapılır.

Cennet Cehennem ve Dünya

Ohm, birçok anlama gelmektedir. Bunlardan biridir bu üç harfin temsil ettiği bazı şeyler olduğudur. Bunlar insanların doğumu ve yaşamı ile ilgilidir. Cennet cehennem ve dünya anlamlarını taşıdıklarına inanılır. İnsanlar dünyadadır ve sonunda iki seçenekleri vardır. Cennet için dua edilmeli ve tanrıya bağlı olduğu gösterilmelidir. Kelimenin bu anlamlara geldiğine inananlar vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir