Kategoriler
Spor bran??n? se!

Yoga ?in Uygun Ekipmanlar

Her trl spor faaliyetlerinizin yegane yard?mc?s? olan platform zerinde; kad?n, erkek ve k?z-erkek ocuk bireyler iin pek ok rn bir arada. Yoga iin uygun ekipmanlar iin, be?endi?iniz grsele t?klay?n, rne gidin!

Sportive Spt Kad?n Ye?il 20cm Pilates Topu SPT-2901V-YSL

Sportive.com.tr yoga faaliyetleri iin gereken ve uygun olan ekipmanlar? birlikte bulaca??n?z site sayesinde, keyifli ve sa?l?kl? zamanlar geireceksiniz. Yoga pilates topu olmaks?z?n, mmkn de?ildir. yleyse hemen bu ekipman? edinmek iin, linklere t?klayarak siteyi ziyaret edin.

rn pilates ve yoga aktiviteleri iin her insan?n ekipmanlar? aras?nda yer almas? gereken ?eyler aras?nda yer al?r. Boyutu 20 cm olarak belirlenmi? rn; ye?il renge sahip olarak m?terileri ile bulu?ur. rn bedenin esnekli?ine olumlu anlamda katk? sunarak, geli?mesine yard?mc? olur.

Ya? yak?m?na vesile olurken, kaslar?n ise geli?ip glenmesine de katk? sunar. rn ieri?inde ?i?me aparat? da beraberinde gelir. Vcudun duru?unun ho? ve dzgn bir grnme kavu?mas?n? sa?lar. PVC malzemeden retilmi? olan rn; kal?n durumda olup kolayca patlamama zelli?ine sahiptir.

Nike M Nk Df Trap Tank Hpr Dry Erkek Gri Antrenman Atlet CZ2411-073

Sportive.com.tr rahat ve konforlu rnler sunan platform, spor faaliyetlerinizin en byk destekisi olarak sizin yan?n?zda. Siz de bu platforma gelin, ihtiyac?n?z olan her rne kolayl?kla ula??n.

3 ayr? renk modeline sahip olarak retilmi? model, istenilen renge gre seme hakk? sunar. Bu sayede hem zevkinize gre seerken hem de keyifli bir al??veri? sa?lar.

rn geni? kesim bir modeldir. Koltuk alt? kesimi ise daha a?a??dan olacak ?ekilde sa?lanm?? ve bu sayede yo?un spor tempolar?nda s?karak bunalmamay? sa?lar. rn boyu ise standarttan bir t?k daha uzun olacak ?ekilde bir yap? zere tasarlanarak kesilmi?tir. Kaliteli kuma?? ve sahip oldu?u sala? duru?u ile hem ho? dururken hem de konfor sunar.

Sportive Neopren 2 Kg Unisex Pembe Yoga – Pilates Damb?l SPT-2802V

Sportive.com.tr Sporlar?n?z?n en byk dostu olan site; k?yafetten ayakkab?ya, a??rl?ktan yoga matlar?na kadar spor iin gereken birok rn bnyesinde a??rlar. Bylece m?terilerine yorulmadan evinin konforunda al??veri? keyfi sunarak yard?mc? olur. Bu kolayl??? sende kendine tan? ve hadi siteye girerek rnleri de tan?!

2 kg a??rl?k ile tasarlanm?? rn sayesinde hafif- orta dzey a??rl?k egzersizlerine al??may? sa?lars?n?z. rn unisex olarak tasarlanm?? bir modeldir. Renk olarak tatl? bir pembe renkte imal edilmi?tir. rnn iki yan?nda a??rl??? orta k?sm?nda ise tutma alan? bulunur.

Ayr?ca bu tutma blgesi, iki kulak??? birbirine ba?lamay? da sa?lar. rn ba?lang? dzey egzersizler a?s?ndan uygun olup, dikkatli kullan?mlarda herhangi bir yaralanma gibi durumlara sebebiyet vermeyecek a??rl?ktad?r.

Sportive Spt Small Pilates Band? SPT-2906V-MAV

Sportive.com.tr spor denilince her tr ekipman ve rn iin sportive!

S beden olarak tasarlanm?? model, turkuaz renk olarak imal edilmi?tir. TPR malzemeden retilmi? olan model, d?k direntir.

ekme ve germe gibi e?itli spor faaliyetleri ve hareketleri a?s?ndan son derece yard?mc? olarak; spor severlerin ekipmanlar? aras?nda yer almas? gereken rnler aras?ndad?r. Kolayca y?rt?lma ve kopma gibi durumlar ya?anmaz ve dayan?kl?d?r.