Kategoriler
Genel

Anadolu Efes Hakk?nda Bilmedikleriniz

lkemizde basketbol bran??n?n yayg?nla?mas? konusunda baz? eksiklikler sz konusudur Mevcut olan bu eksikliklerin temel sebebi futbolun ncelikli bran? olarak kabul edilmesidir. Ki?ilerin basketbolun heyecan?n? yava? yava? alg?lad??? ve taraftar gruplar?n?n olu?tu?u lkemizde ok k?sa bir sre ierisinden tarz?n?zdan spor konusunda gsterdi?iniz tutuma kadar btn detaylar? belirleyebilir ve basketbol hakk?nda temel bilgilere eri?im sa?layabilirsiniz. Tak?mlar?n tan?nmas? […]