Kategoriler
Spor bran??n? se!

Anadolu Efes Lisansl? E?ofmanlar Sportivede

lkemizde basketbola renk katan tak?mlar?n desteklenmesi ve ayn? zamanda taraftar deste?i ile de daha yo?un kar??la??r hale gelmeleri gerekmektedir. Ancak bu ?ekilde uzun vadede basketbol bran??n?n da ykseli? gemesi mmkn k?l?nacakt?r. Taraftarlar olarak ki?ilerin tak?mlar?n? destekleyebilmek ad?na muhakkak lisansl? olan rnlerden sat?n almas? gerekmektedir. Ancak bu ?ekilde tak?mlar?n maddi durumlar? konusunda memnun edici geli?meler ya?anabilmektedir. […]