Kategoriler
Do?ru giyin!

Anadolu Efes Orijinal rnleri Satan Yerler

Anadolu Efes basketbol tak?m? Trkiyenin en kkl ekiplerinden biri olarak say?s?z ba?ar?ya imza atm??t?r. 1976 y?l?ndan bu yana basketbolda f?rt?nalar estiren Anadolu Efes birok konuda ilklerin tak?m? olmu?tur. 1990l? y?llarla beraber Anadolu Efes Avrupada da ok say?da ba?ar? kazanm?? ve Trkiyede basketbolun sevilmesine katk?da bulunmu?tur. Basketbolun ncs olan Anadolu Efes tak?m?n?n formalar? ve taraftar rnleri […]