Kategoriler
Genel

Anadolu Efes Taraftar? Olmak ?in 5 Sebep

Futboldan sonra Trkiyede en ok ilgi gren spor dal? basketboldur. Eski y?llardan beri bu spor bran??n?n kendisine zel bir fan kitlesi vard?r. Son y?llarda basketbol tak?mlar?m?z?n alm?? oldu?u kupalar ve gsterdi?i ba?ar?lar, mevcut ilgiyi daha da artt?rm??t?r. Basketbolda ya?anan bu olumlu geli?meler, Anadolu Efesin gstermi? oldu?u byk ba?ar?lar ile do?rudan alakal?d?r. Uzun y?llar boyunca basketbolu […]