Kategoriler
Do?ru giyin!

Basketbol K?yafetleri Gndelik Ya?amda Giyilir Mi?

Basketbol lkemizde hak etti?i geli?imi gsterememi? olsa da zellikle son senelerde hem genlerin ilgisi hem de sa?lanan farkl? olanaklar ile daha yayg?n bir ?ekilde bilinir hale gelmi?tir. Basketbolun bu enli glgede kalmas?n?n sebepleri ba??nda futbola olan ilginin ok daha yo?un olmas? gelmektedir. Siz de k?sa bir sre ierisinde basketbol tak?mlar? aras?ndan bir seim yapabilir ve […]