Kategoriler
Do?ru giyin!

Basketbol K?yafetleri Nas?l Kombinlenir?

Basketbol k?yafetleri hem spor yaparken hem de gnlk giyimlere gre e?itlendirilebilir. Kombinler, rahatl?k ve konfor zerine tasarlan?r. zellikle basketbol tamamen sporcunun rahat hareket edebilmesi, dinamikli?i ve seri manevralar? ak??kan ?ekilde yap?lmas? iin basketbola zel niforma ile kombinlenir. Basketbol niformas? temel olarak st forma, basketbol ?ortu, basketbol ayakkab?s?, basketbol orab? ve basketbol aksesuarlar? ile tamamlan?r. Ayakkab? […]