Kategoriler
Do?ru giyin!

Basketbolcular Neden Bol Giyer

Basketbol her spor gibi en ideal niforma ile oynanan bir spordur. Spor bran?lar?nda k?yafet belirlenirken, sporun en aktif ?ekilde yap?labilmesi ve sporcunun esnekli?ini, manevra kabiliyetini engellemeyecek ?ekilde k?yafetler seilir. Spora kaliteli ierikler reterek, uluslararas? standartlar ve doku niteli?iyle basketbol rnleri imal ediyoruz. Global bir markaya dn?en Sportive rnlerimiz ile sporda ba?ar?ya katk? sa?l?yor saha co?kusunu […]