Kategoriler
Spor bran??n? se!

Bisiklet Kullanman?n Yararlar?

Gnmz yo?unlu?unda insanlar spor yapmaya pek vakit ay?ram?yorlar. Vakit ay?rabilen ki?iler de k?s?tl? zamanlar?nda spor salonlar?na gidiyorlar. Vcudumuzun sa?l?k bir ?ekilde al??mas? iin ve sa?l?kl? bir grnmde olmas? iin spor ?artt?r. Bu yaz?m?zda hem kondisyon bisikletinin hem normal bisikletin faydalar?ndan bahsedece?iz. Her ikisinin faydalar? ayn? olsa da al??ma ko?ullar? farkl?l?k gstermektedir. Bisiklet Kullanman?n Faydalar? Bisiklet […]