Kategoriler
Do?ru giyin!

Do?ru Sporcu Styeni Nas?l Seilir?

Spor yapmak beden ve zihin sa?l??? iin olduka byk bir neme sahiptir. Gnmzde a??r al??ma ?artlar? ve sa?l?ks?z ya?am biimlerinin artmas? nedeniyle daha da nemli hale gelen spor ve egzersiz sa?l?kl? bir ya?am biiminin olmazsa olmazlar? aras?ndad?r. Ancak sa?l?k iin byk bir hevesle ba?lamaya karar verdi?imiz egzersizlerden maksimum fayday? elde edebilmek iin k?yafet ve malzemelerin […]