Kategoriler
Genel

Dnyan?n En Ba?ar?l? Basketbolcular?

Dnyan?n en ba?ar?l? basketbolcular? listesi denildi?i zaman akla ilk olarak NBA gelmektedir. Adeta basketbol alan?nda ki?ilerin elde edebilecekleri en yksek noktalar?n ba??nda gelmektedir. Tam da bu nedenle lkemizde yer alan birok tak?m gz ard? edilmektedir. Her lke tak?mlar?n?n kendi ko?ullar? ierisinde de?erlendirilmesi ok daha do?ru olacakt?r. ncelikle NBAde kendini ispat etmi? olan tak?mlara bak?ld?ktan sonra […]