Kategoriler
Do?ru giyin!

En Rahat Ko?u Ayakkab?lar? Hangileri

Spor yaparken ko?u yapmaya nem veren ki?iler iin seecekleri ayakkab?n?n s?k?nt? yaratmayacak ve rahat hissettirecek bir yap?s? olmas? gerekmektedir. Bu durumda seilen ayakkab?n?n markas?n?n nem ta??mas? gibi zellikleri de nem ta??yabilmektedir. Ko?u Ayakkab?s?n? Nas?l Semeli Ko?u ayakkab?s? ki?iden ki?iye ayak yap?s? de?i?ebilece?i iin titiz yap?lmas? gereken bir seim olarak kar??m?za ?kmaktad?r. Ko?u ayakkab?lar? e?itli zeminler […]