Kategoriler
Do?ru giyin!

Futbol orab?n?n Di?er oraplardan Fark? Nedir?

Spor oraplar? zellikle yap?lan spora gre birtak?m nitelikleri gze al?narak retilmektedir. Her spor orab?n?n zelli?i farkl?d?r ancak bu durum genellikle profesyoneller ve yar? profesyoneller taraf?ndan dikkate al?nmaktad?r. Her orab?n ayn? oldu?unu d?np, hangi orab? giymeniz gerekti?ine nem vermiyorsan?z bacaklar?n?zda ve ayaklar?n?zda tahri? olu?ma ihtimali yksektir. Futbol iin de futbol orab? sat?n al?nmal?d?r. Futbol orab?n?n di?er […]