Kategoriler
Do?ru giyin!

Dnyaca nl Y?ld?zlar Hangi Kramponlar? Giyiyor

Dnyaca nl futbolcular?n sergiledikleri performans?n?n alt?nda hangi kramponlar?n oldu?unu merak eden ki?iler iin bu yaz?m?z? olu?urduk. Futbolcular?n hangi markalarda kramponlar? tercih etti?ini ?renerek sizlerde almak istedi?iniz kramponlar hakk?nda kafan?zda bir fikir olu?turabilirsiniz. Krampon seimi zor bir i?itir. Ayak yap?s?, oynanacak zeminin yap?s? ve oynanacak mevki krampon seiminde nemli kriterlerdir. Bu kriterleri sa?layan ayakkab? bulman?z halinde […]