Kategoriler
Spor bran??n? se!

Kaya T?rman?c?s? Olmak ?in

Do?a ile i ie olmak isteyenler, s?n?rlar?n?n nerelere ?kaca??n? bilmek isteyenler kaya t?rman??? yapabilir. Extreme sporlardan ho?lananlar iin olduka cazip olan kaya t?rman???, da?c?l?k sporundan farkl?la?arak, farkl? duygular ya?atan bir spor olmu?tur. Bir kaya t?rman?c?s? olmak iin ilk olarak sporcunun kendine gveninin olmas? gerekir. Kendine gveni olmayan, korkan biri, kaya t?rman??? yapamaz. Bunun yan?nda kaya […]