Kategoriler
Etkinliklere kat?l!

Maraton Ko?usu Hakk?nda Bilmeniz Gerekenler

En uzun ko?u yar??? olarak tan?mlanan maraton ko?usu, 42.194 metrelik, kad?n ve erke?in ko?tu?u, en uzun yol ko?usudur. Vcudun byk diren ve dayan?kl?l?k gsterdi?i bir spordur. Ko?mak, insan vcuduna iyi gelen sporlardan biridir. Uzun mesafe ko?ular? ise insan vcudunun, fiziksel strese uyum sa?lamas?na olanak tan?r. Maraton ko?usunda bacak ve kollar yan?nda kar?n kaslar? da al???r. […]