Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

Metabolizmaya Gre Egzersiz

Spor yapanlar?n ya da spora ba?lamak isteyenlerin en ok merak ettikleri konulardan biri kendilerine hangi sporun daha uygun oldu?udur. Sadece spor bran?? de?il yap?lan egzersizlerin sresi ve yo?unlu?u da nemlidir. Herkes iin tek bir kriter bulunmamaktad?r. Ki?ilerin metabolizmalar? de?i?ti?i iin herkese gre zel bir egzersiz program? yap?ld???nda al?nacak verim de artacakt?r. Metabolizma baz al?narak sadece […]