Kategoriler
Do?ru beslen!

Post Workout Nedir?

Post workout ile spor sonras?nda vcudunuzda olu?an olumsuz etkileri yok edebilir ya da azaltabilirsiniz. Dzenli antrenman yapan sporcular ayn? zamanda besin takviyelerine ve yediklerine de zen gstermelidirler. Kas geli?imi ba?ta olmak zere birok faktr iin bu gereklidir. Yemek yemenin yan? s?ra sporcular genellikle takviye rnler, supplementler kullanabilmektedirler. Post workout nedir ile ilgili olarak yaz?da detayl? […]