Kategoriler
Do?ru egzersiz yap! Kendini motive et!

Fitness Ekipmanlar?n?n Kullan?m alanlar? ve Etkileri

Herkesin fitness ekipmanlar? deyince akl?nda bir ?ey canlanmaktad?r. Fakat bu ekipmanlar?n hangi blgeyi al??t?rd???na ve ne i?e yarad???na dair ok fazla bilgi yoktur. Peki nedir fitness ekipmanlar?n?n etkileri? A??rl?k & Damb?l: Dengeleyici kaslar? daha aktif al??t?rmada ve g dengesizliklerini ortadan kald?rmada byk katk? sa?lar. Body Eldiveni: A??rl?k kald?rma sporlar?nda ellerdeki bas?n artarak birtak?m yaralanmalaraa, tahri?e […]