Kategoriler
Do?ru egzersiz yap!

S?rt Kaslar? Nas?l Glenir

S?rt kaslar?n? al??t?rmak vcut esteti?i a?s?ndan olumlu bir durumdur. Zay?f s?rt kaslar?na sahip olan ki?ilerde omuzlar ne do?ru d?er. Bu da grn? a?s?ndan gzel bir grnm olmamaktad?r. Dik omuzlar kendine gvenin gstergesidir. S?rt kaslar? blme ayr?labilir. st kaslar, alt kaslar ve orta kaslar. Orta s?rt kaslar? ve alt s?rt kaslar?n?n zay?f olmas? ki?inin bel […]