Kategoriler
Genel

Spor Ayakkab? Deformasyonu Nas?l nlenir?

Spor ayakkab? gnlk hayatta en rahat edilen ve kolayca kombine edilen bir ayakkab? trdr ancak bak?m? da byk bir zen istemektedir. Spor ayakkab?lar?n temizli?i di?er ayakkab?lara gre genellikle biraz daha zordur. Ayr?ca rahatl???ndan ve kullan?m avantaj?ndan dolay? da ok s?kl?kla giyilmesi olas? bir durumdur. Spor ayakkab?lar?n?z?n daha uzun mrl olmas? iin dikkat etmeniz gereken baz? […]