Kategoriler
Do?ru giyin!

Spor iin Elbise ve Etek Seimi

Spor yaparken elbise ve etek iin daha az spor bran?? vard?r. Tenis, kad?nlar?n etek ve elbise giydikleri bir spordur. Oyuncular? olduka ??k ve tarz gsteren bu k?yafetler onlar?n motivasyonunu da artt?rabilir. Tenis etekleri ve elbiseleri ok e?itli modellerde retilmektedir. zellikle nl spor markalar?n?n tenis eteklerine ve elbiselerine kar?? zel tasar?m rnleri mevcuttur. Spor iin elbise […]