Kategoriler
Do?ru giyin!

Su Geirmez Ayakkab?lar?n zellikleri

Ayakkab? teknolojileri sayesinde birok farkl? zellik ile retim gerekle?ir. Ayakkab?n?n hangi mevsim ve hava ko?ullar?nda kullan?laca?? teknolojisi iin seim yapmada etkili olacakt?r. En bilindik ayakkab? teknolojileri aras?nda su geirmezlik bir ba?ka bilinen ismiyle waterproof zelli?i bulunmaktad?r. Su geirmez ayakkab?lar daha ok k?? ve bahar aylar?nda kullan?l?rlar. K?? ve sonbahar aylar?nda su geirmez botlara ilgi olduka […]